Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Biomedyczna Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Biomedyczna brak

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: Inżynieria biomedycznaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne Algebra liniowa i analiza 1 (IBM) 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Podstawy chemii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii nieorganicznej i analitycznej - laboratorium 3 0 0 30 0 0 0 sylabus
   Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych (IBM) 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: Inżynieria biomedycznaJęzyk obcy Foreign language 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Analiza 2 (IBM) 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 3 sylabus
   Fizyka 1 (IBM) 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa (IBM) 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: Inżynieria biomedycznaJęzyk obcy Foreign language 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Elektrotechnika 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 (IBM) 4 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Materiałoznawstwo - laboratorium 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Mechanika i wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (IBM) 5 30 30 0 0 0 0 sylabus
   Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: Inżynieria biomedycznaJęzyk obcy Foreign Language 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Biofizyka (IBM) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektronika 1 (IBM) 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium elektrotechniki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy automatyki (IBM) 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy (IBM) 4 30 15 0 0 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria biomedyczna (bez specjalności)
(Rozwiń)
Inżynieria biomedyczna (bez specjalności)Przedmioty techniczne Akwizycja i przetwarzanie danych z wykorzystaniem LabVIEW 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Biomateriały 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna (IBM) 6 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Elektronika 2 (IBM) 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium podstaw automatyki i robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne (IBM) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy robotyki (IBM) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki medycyny nuklearnej (IBM) 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do programowania w MATLAB'ie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Akceleratory biomedyczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Oprogramowanie systemów medycznych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Kontrola jakości urządzeń diagnostycznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   NEM 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy inżynierii diagnostyki obrazowej w medycynie 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika ultradźwiękowa w diagnostyce medycznej 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=28
Kierunek: Inżynieria biomedycznaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Źródła i rozwój dynamizmu życiowego człowieka 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria biomedyczna (bez specjalności)
(Rozwiń)
Inżynieria biomedyczna (bez specjalności)Przedmioty techniczne Biomechanika inżynierska 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Biometryczna identyfikacja tożsamości 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów (IBM) 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Implanty i sztuczne narządy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Logiczne układy programowalne 3 15 0 15 15 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
   Sieci neuronowe w zastosowaniach biomedycznych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Techniki tomograficzne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metoda elementów skończonych - zastosowania w bioinżynierii 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=29
Kierunek: Inżynieria biomedycznaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Kreowanie wizerunku firmy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Pracownia dyplomowa inżynierska 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria biomedyczna (bez specjalności)
(Rozwiń)
Inżynieria biomedyczna (bez specjalności)Przedmioty techniczne Algorytmy ewolucyjne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Detekcja promieniowania jonizującego 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy modelowania w medycynie 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki laserowe w biomedycynie. Biofotonika. 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów biomedycznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=13
Kierunek: Inżynieria biomedycznaPrzedmioty techniczne Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 9 0 135 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=