Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektronika Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Elektronika Rada Wydziału

Cele:

Studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika dające tytuł zawodowy magistra inżynieria w jednej z trzech specjalności: - Elektronika i informatyka w medycynie - Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie - Mikrosystemy i systemy elektroniczne

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie
(Rozwiń)
Elektronika i informatyka w medycyniePrzedmioty techniczne - podstawowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Oprogramowanie systemów medycznych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy technik obrazowania w medycynie 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Programowanie obiektowe (E) 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Radiologia z nukleoniką 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do nauk medycznych 2 45 0 0 0 0 60 sylabus
   Elementy i układy elektroniczne 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
Specjalność: Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
(Rozwiń)
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologiePrzedmioty techniczne - podstawowe Algorytmy i struktury danych (E) 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elektronika ciała stałego 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Elementy i systemy optoelektroniczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Elementy i układy elektroniczne 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy fotoniki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pola i fale (E) 6 30 15 15 0 0 0 sylabus
Specjalność: Mikrosystemy i systemy elektroniczne
(Rozwiń)
Mikrosystemy i systemy elektronicznePrzedmioty techniczne - podstawowe Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody ewolucyjne i uczenie się maszyn 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Oprogramowanie systemów pomiarowych 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Optymalizacja projektów inżynierskich 3 0 0 0 15 0 0 sylabus
   Podstawy czujników pomiarowych 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy techniki mikroprocesorowej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Procesory sygnałowe - architektura i programowanie 5 30 0 15 15 0 0 sylabus
   Programowanie obiektowe (E) 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Sterowniki urządzeń - podstawy programowania 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy operacyjne (E) 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy pomiarowe 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów 5 30 0 15 15 0 0 sylabus
   Układy cyfrowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Układy i systemy elektroniczne 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wstęp do metod numerycznych (E) 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Wstęp do mikrosystemów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Metody opisu i symulacji sprzętu 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie
(Rozwiń)
Elektronika i informatyka w medycyniePrzedmioty ekonomiczno-społeczne Doskonała praca zespołowa 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Analiza i modelowanie procesów fizjologicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody Monte Carlo 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pracownia problemowa magisterska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Szumy i zakłócenia w aparaturze elektronicznej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Techniki medycyny nuklearnej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Tomografia rezonansu magnetycznego 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 5 30 0 4 15 0 60 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
(Rozwiń)
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologiePrzedmioty techniczne - zaawansowane Fotoniczne przyrządy półprzewodnikowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Lasery 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody obliczeniowe w mikroelektronice i fotonice 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy nanoelektroniki i nanofotoniki 5 4 0 0 0 0 0 sylabus
   Projektowanie scalonych systemów cyfrowych 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
Specjalność: Mikrosystemy i systemy elektroniczne
(Rozwiń)
Mikrosystemy i systemy elektronicznePrzedmioty techniczne - zaawansowane Filtracja optymalna i statystyczne przetwarzanie sygnałów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody optymalizacji w zastosowaniach 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie
(Rozwiń)
Elektronika i informatyka w medycyniePrzedmioty ekonomiczno-społeczne Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Kompresja danych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Pracownia dyplomowa magisterska 8 0 0 0 6 0 90 sylabus
   Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Tomografia komputerowa 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Wielkoskalowe metody pomiarowe w biologii molekularnej 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Modele i wnioskowanie statystyczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
(Rozwiń)
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologiePrzedmioty techniczne - zaawansowane Pracownia podstaw nanoelektroniki i nanofotoniki 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Zaawansowane struktury półprzewodnikowe 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
Specjalność: Mikrosystemy i systemy elektroniczne
(Rozwiń)
Mikrosystemy i systemy elektronicznePrzedmioty techniczne - zaawansowane Równoległe implementacje metod numerycznych 5 30 0 15 15 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektronika i informatyka w medycynie
(Rozwiń)
Elektronika i informatyka w medycyniePrzedmioty ekonomiczno-społeczne Gospodarka rynkowa - studium europejskie 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do zarządzania projektami 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Metody bioinformatyki 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Nanotechnologie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 10 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Procesy stochastyczne 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Sieci neuronowe i neurokomputery 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Specjalność: Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie
(Rozwiń)
Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologiePrzedmioty techniczne - zaawansowane Charakteryzacja materiałów dla mikroelektroniki 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 5 30 0 4 30 0 45 sylabus
   Inżynieria mikrosystemów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Komunikacja mikrofalowa 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Komunikacja światłowodowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Materiały dla elektroniki i fotoniki 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Nanotechnologie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Optoelektroniczne techniki zobrazowania informacji 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Podstawy plazmoniki i metamateriałów 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Spintronika i elektronika molekularna 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy fotowoltaiczne 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Systemy wizji 3D 4 30 0 0 30 0 30 sylabus
   Techniki spektroskopowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawaansowane technologie mikroelektroniki i fot. krzemowej 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zintegrowane optoelektroniczne układy logiczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
Specjalność: Mikrosystemy i systemy elektroniczne
(Rozwiń)
Mikrosystemy i systemy elektronicznePrzedmioty techniczne - zaawansowane Czasowo-częstotliwościowe metody analizy i syntezy sygnałów 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Integralność sygnałowa 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody odkrywania wiedzy 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Modele i wnioskowanie statystyczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i projektowanie mikrosystemów 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy teoretyczne kryptografii i ochrony informacji - B 4 30 15 0 15 0 4 sylabus
   Sieci czujnikowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy analogowo-cyfrowe 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Techniki integracji mikrosystemowej 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Układy wielkiej częstotliwości 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=