Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych dr inż. Piotr Piórkowski

Cele:

Celem kierunku jest wykształcenie inżyniera gotowego podjąć pracę w zakresie konstrukcji napędów elektromechanicznych w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych włączając w to pojazdy specjalne. Program kształcenia obejmuje wielodyscyplinarną wiedzę konieczna do projektowania oraz obsługi złożonych układów technicznych z akumulacją energii z uwzględnieniem analiz podstawowych procesów fizyko-chemicznych, doborem niekonwencjonalnych materiałów oraz sterowania automatycznego. Podstawowy profil absolwenta można odnieść do budowy maszyn ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnej wiedzy koniecznej do konstrukcji urządzeń technicznych na przykładzie inżynierii pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Ważnymi cechami absolwenta powinny być: umiejętność syntetycznego podejścia do konstrukcji i działania pojazdów elektrycznych i hybrydowych, umiejętność współdziałania w grupie inżynierskiej złożonej z przedstawicieli innych nowoczesnych dziedzin techniki oraz zdolność inżynierskiej analizy konstrukcji. Zakres kształcenia odnosi się do syntezy złożonej konstrukcji mechanicznej, do której projektowania (wielodyscyplinarnego) konieczne jest użycie nowoczesnych technik modelowania i analiz komputerowych. Stąd absolwent może znaleźć pracę w szeroko rozumianej dziedzinie budowy i eksploatacji złożonych układów technicznych wymagających użycia nowoczesnych materiałów, nowoczesnego sterowania procesami fizyko-chemicznymi i energetycznymi w środowisku ekologicznej infrastruktury wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej. Absolwenta powinny charakteryzować następujące umiejętności nabyte w trakcie procesu edukacyjnego: - pogłębiona wiedza podstawowa w zakresie chemii, fizyki i matematyki szczególnie w obszarze odpowiednim dla zagadnień występujących w napędach elektrycznych i hybrydowych ; - zdolność do świadomego wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych; - łączenie komponentów w jedną strukturę napędową poprawnie realizującą zadany cykl jazdy; - zdolność do prowadzenia doboru komponentów przy wykorzystaniu wiedzy z wielu dziedzin techniki jak np. chemii w ogniwach elektrochemicznych, elektroniki w zakresie układów sterowania, termodynamiki w zakresie silników spalinowych i procesów w bateriach elektrochemicznych, elektrotechniki oraz mechaniki w zakresie sprzęgieł, hamulców i przekładni mechanicznych, - znajomość podstaw matematycznego modelowania prostych komponentów układów napędowych; - znajomość modeli matematycznych komponentów układu napędowego, łączenie ich w model obliczeniowy danej struktury napędowej oraz prowadzenie badań symulacyjnych celem określenia parametrów układu napędowego; - biegłe posługiwanie się oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia badań symulacyjnych oraz projektowych dla napędów elektrycznych lub hybrydowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweFakultatywne Warsztaty 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=4
OgólnePrzedmioty HES Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
PodstawoweChemia Chemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
 Matematyka Algebra 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie geometryczne 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 2 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=8
OgólneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Informatyka Wprowadzenie do inżynierii programowania 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Matematyka Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Jonika i fotonika 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i podstawy automatyki 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wprowadzanie do mechatroniki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzanie do systemów mikroprocesorowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=14
OgólneJęzyki obce Język obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=12
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrochemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Energoelektronika 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria programowania 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Maszyny elektryczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały magnetyczne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ogniwa paliwowe 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Symulacja układów dynamicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=26
OgólneJęzyki obce Język obcy 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Akumulacja energii w pojazdach 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Akumulatory 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Budowa pojazdów autonomicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komputerowe systemy w mechatronice 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje inteligentne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanomateriały i nanotechnologie 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pojazdy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria ruchu pojazdów elektrycznych 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Teoria silników cieplnych 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Napędy pojazdów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=26
OgólneJęzyki obce Język obcy 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Pojazdy autonomiczne
(Rozwiń)
Pojazdy autonomiczneSpecjalnościowe Nawigacja pojazdami autonomicznymi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Odzyskiwanie energii w pojazdach 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy wizyjne robotów mobilnych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Pojazdy ekologiczne
(Rozwiń)
Pojazdy ekologiczneSpecjalnościowe Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przekładnie CVT sterowane elektrycznie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane sterowanie napędami elektrycznymi i hybrydowymi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=11
Specjalność: Pojazdy niekonwencjonalne
(Rozwiń)
Pojazdy niekonwencjonalneSpecjalnościowe Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nawigacja pojazdami autonomicznymi 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przekładnie CVT sterowane elektrycznie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=11
KierunkoweObowiązkowe Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy MES 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 5 0 75 sylabus
   Projektowanie napędów elektrycznych i hybrydowych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przetwarzanie i analiza obrazów 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
   Wprowadzanie do robotyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=18
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Pojazdy autonomiczne
(Rozwiń)
Pojazdy autonomiczneSpecjalnościowe Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Struktury nośne i energochłonne pojazdów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=8
Specjalność: Pojazdy ekologiczne
(Rozwiń)
Pojazdy ekologiczneSpecjalnościowe Diagnostyka pojazdów elektrycznych i hybrydowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Infrastruktura eksploatacyjna pojazdów elektrycznych i hybrydowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ultralekkie nadwozia pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Pojazdy niekonwencjonalne
(Rozwiń)
Pojazdy niekonwencjonalneSpecjalnościowe Struktury nośne i energochłonne pojazdów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Ultralekkie nadwozia pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 10 0 150 sylabus
   Recykling pojazdów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=18
OgólnePrzedmioty HES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=