Program Wydział Rok akademicki Stopień
Architektura Wydział Architektury 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Architektura Dziekan ds.studiów

Cele:

http://www.arch.pw.edu.pl STUDIA MAGISTERSKIE Studia magisterskie dwuletnie (4 semestry) na kierunku Architektura. Na tych stronach prezentujemy informacje dotyczące trybu studiów i nauczanych przedmiotów. Informacje bieżące dotyczące studiowania i studentów znajdują się w dziale Studenci. PROGRAM STUDIÓW Aktualny program studiów obowiązujący w r.ak. 2015/16. SPECJALNOŚCI STUDIÓW MAGISTERSKICH Od drugiego semestru, na studiach magisterskich możliwy jest wybór jednej ze specjalości: A1 - Architektura idei A2 - Architektura środowiska zamieszkiwania A3 - Architektura technologii i struktury AiU1 - Architektura i urbanistyka; miasto jako miejsce rozwoju AiU2 - Architektura i urbanistyka; miasto jako miejsce do życia AI - Architektura informacyjna DA - Dziedzictwo architektoniczne AW - Architektura wnętrz i form przemysłowych

Warunki przyjęć:

Rekrutacja na studia II-go stopnia od r.ak. 2015/2016 na Wydziale Architektury odbywa się wyłącznie na kierunek Architektura http://www.arch.pw.edu.pl/kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Estetyka współczesna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Integracja procesów projektowania (BIM) 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria procesów budowlanych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie i optymalizacja struktur 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wykład (fakultet 1) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Ochrony zabytków Przestrzenie dziedzictwa 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Projektowania architektonicznego Projekt architektoniczny 1 (w kontekście śródmiejskim) 8 0 0 0 75 0 75 sylabus
 Projektowania urbanistycznego Konserwatorski projekt wieloskalowy (arch-urb) 9 0 0 0 84 0 84 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Informacyjne środowisko przestrzenne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Problemy urbanistyki współczesnej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Projekt wybieralny PBL (fakultet 1) 9 0 0 0 84 0 84 sylabus
   Seminarium (fakultet 1) 6 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wykład (fakultet 2) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Planowania przestrzennego i regionalnego Teorie kształtowania przestrzeni 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Projektowania urbanistycznego Projekt urbanistyczny (polityka przestrzenna) 8 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Dyskurs architektoniczny (anglojęzyczne B2+) 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Metodyka pracy naukowej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Projekt wybieralny interdysc. (fakultet 2) 8 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Seminarium (fakultet 2) 6 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Wykład (fakultet 3) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Projektowania architektonicznego Projekt architektoniczny 2 (duży obiekt o złożonej technologii) 9 0 0 0 84 0 84 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Projekt dyplomowy magisterski 20 0 0 0 18 0 18 sylabus
   Seminarium interdyscyplinarne 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium promotorskie 8 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe