Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Mechatroniki 2013/2014 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika brak

Cele:

do wypełnienia

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Numeryczna mechanika płynów w metrologii przepływów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Inżynieria fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria fotonicznaObowiązkowe Optyka fourierowska i dyfrakcyjna 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie układów optycznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
(Rozwiń)
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznychObowiązkowe Techniki laboratoryjne i badawcze 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Techniki pozycjonowania i mikropozycjonowania 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Mikro/nanotechnika 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy wykonawcze urządzeń mechatronicznych 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Techniki Multimedialne
(Rozwiń)
Techniki MultimedialneObowiązkowe Kompozycja obrazu filmowego i techniki operatorskie 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Standardy i rejestracja danych multimedialnych 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Współrzędnościowe systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe systemy pomiarowe Obowiązkowe Zaawansowane techniki pomiarowe topografii powierzchni 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie Laboratorium Pomiarowym 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=7
KierunkoweObowiązkowe Praca przejściowa 5 0 0 0 75 0 75 sylabus
   Systemy mikroprocesorowe w mechatronice 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=8
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 1 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Matematyka I - Metody numeryczne 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy - dwa do wyboru 8 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych 4 30 0 6 9 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Teoria i metody optymalizacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i praktyka eksperymentu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Modelowanie systemów pomiarowych 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki sensorowe w mechatronice 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
∑=11
Specjalność: Inżynieria fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria fotonicznaObowiązkowe Mikrosystemy optyczne 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Polowe pomiary optyczne 6 45 0 30 0 0 75 sylabus
∑=11
Specjalność: Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
(Rozwiń)
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznychObowiązkowe Elastyczne systemy wytwarzania 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Montaż zespołów elektronicznych 4 15 0 15 15 0 45 sylabus
   Wstęp do nanomatriałów i struktur 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaObowiązkowe Miniaturyzacja urządzeń mechatronicznych 3 25 0 20 0 0 45 sylabus
   Systemy automatyzacji produkcji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Urządzenia peryferyjne systemów komputerowych 4 10 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Techniki Multimedialne
(Rozwiń)
Techniki MultimedialneObowiązkowe Ilustracja muzyczna w technikach multimedialnych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Komputerowe modelowanie geometryczne 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Sensory w technikach multimedialnych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki laserowe w scenografii widowisk 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Współrzędnościowe systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe systemy pomiarowe Obowiązkowe Audity jakości 3 15 0 12 45 0 30 sylabus
   Przemysłowa tomografia komputerowa 3 15 0 15 15 0 30 sylabus
   Skaningowe metody pomiarów współrzędnościowych 5 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=11
HESHES HES 1 Wybrane zagadnienia gospodarki rynkowej 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 3 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Fizyka 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Systemy mechatroniczne 7 30 0 0 30 0 75 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Elektroniczne systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Elektroniczne systemy pomiaroweObowiązkowe Nanometrologia 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Projektowanie podzespołów elektronicznych dla mechatroniki 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=4
Specjalność: Inżynieria fotoniczna
(Rozwiń)
Inżynieria fotonicznaObowiązkowe Techniki obliczeniowe w metodach optycznych 4 15 15 0 15 0 45 sylabus
∑=4
Specjalność: Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych
(Rozwiń)
Inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznychObowiązkowe Sterowanie urządzeń technologicznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=4
Specjalność: Mikromechanika
(Rozwiń)
MikromechanikaWariantowe Wariantowy 1 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Europejskie uwarunkowania działalności inzynierskiej 4 30 0 15 15 0 45 sylabus
   Urządzenia wspomagające rehabilitację 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=4
Specjalność: Techniki Multimedialne
(Rozwiń)
Techniki MultimedialneObowiązkowe Kultura słowa i obcowania społecznego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Współczesne metody prezentacji i promocji techniki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Współrzędnościowe systemy pomiarowe
(Rozwiń)
Współrzędnościowe systemy pomiarowe Obowiązkowe Interferometria przemysłowa 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=4
HESHES HES 2 Planowanie przedsięwzięć biznesowych 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=1
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 4 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=