Nazwa przedmiotu: Air pollution control
Wykładowca: Prof. nzw. dr hab. Katarzyna Juda-Rezler
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Inżynieria Środowiska
Grupa: Wspólne
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 5
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 141
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 145
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 158
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 1 0 45
Wymagania wstępne: Environmental Protection, Meteorology
Limit liczby studentów:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 187
Cele przedmiotu: Basic knowledge about atmospheric environment, ambient air pollution and pollution control.
Treści merytoryczne: Lecture: Introduction. Air pollution essentials. The history of air pollution, the natural versus polluted atmosphere. Scales of air pollution problem. Atmospheric dispersion, transport and deposition. Natural and anthropogenic sources of air pollution. Emission inventories and databases. Air quality .The effects of air pollution. Effects on Human health and welfare, effect on vegetation, effect on materials. Long-term effect on the planet. Air pollution assessment and management. The regulatory control of air pollution. EU legislation. Air quality criteria and standards. Emission standards. Sustainable methods of preventing air pollution. The engineering control of air pollution. Control devices, technologies and systems. Project: Introduction, materials disposal Energy use and the atmospheric environment consequences Air pollution control Test
Metody oceny: Exam grade 60% and projects grade 40% Lecture: Exam Project: Projects description and/or presentation. Test result.
Egzamin:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 204
Spis zalecanych lektur: Vallero D., 2008.Fundamentals of Air Pollution. 4th Edition. Academic Press. USA. Godish T., 2005. Air Quality. 4th Edition. Lewis Publishers. A CRC Press Company. Boca Raton London New York Washington, D.C. Harrop D.O., 2004. Air Quality Assessment and Management. A Practical Guide. Spon Press. London and New York. EEA, 2009. Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations in Europe (2005), European Environment Agency, Report 1/2009, Copenhagen. EEA, 2007. Air pollution in Europe 1990?2004. European Environment Agency, Report 2/2007, Copenhagen. EEA, 2006. Energy and environment in the European Union. Tracking progress towards integration. European Environment Agency, Report 8/2006, Copenhagen. Articles from the International Journals: Atmospheric Environment, Environmental Pollution, Water, Air & Soil Pollution and others.
Witryna WWW przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 212
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Notice: Undefined offset: 0 in /www/ects/application/views/scripts/menu3/view2.phtml on line 216