Nazwa przedmiotu: Socjologia organizacji
Wykładowca: dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Administracja
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: A21_SO
Semestr: 1
Punkty ECTS: 5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): do uzupełnienia
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: do uzupełnienia
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym do uzupełnienia
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 1 0 0 0 35
Wymagania wstępne: do uzupełnienia
Limit liczby studentów: cały rok
Cele przedmiotu: do uzupełnienia
Treści merytoryczne: do uzupełnienia
Metody oceny: do uzupełnienia
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: do uzupełnienia
Witryna WWW przedmiotu: do uzupełnienia
Uwagi dotyczące przedmiotu: do uzupełnienia

Przedmiotowe efekty kształcenia