Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Inżynierii Produkcji 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka Dziekan

Cele:

wersja robocza

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
testbio rehabilitacja i cosd 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Test_reh 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
testspecjalność pkm 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=