Odnośniki na poniższej stronie prowadzacą do angielskojęzycznych publikacji. W celu uzyskania informacji w języku polskim prosimy o skorzystanie ze strony głównej Politechniki Warszawskiej www.pw.edu.pl


Koszty życia

Zakwaterowanie

Informacje o akcji kwaterunkowej

Domy studenckie

Posiłki

Stołówki - mapa kampusu

Opieka medyczna

Aktualna oferta opieki medycznej

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego

Udogodnienia dla niepełnosprawnych studentów

Informacje dla studentów z niepełnosprawnością

Ubezpieczenie

Zintegrowany Informator Pacjenta

Informacje praktyczne

Ważne jednostki

Obiekty sportowe

Obiekty sportowe - mapa kampusu

Dodatkowe zajęcia

Koła Naukowe PW

Rada Kół Naukowych

Zrzeszenia studenckie

Samorząd Studentów PW