Nazwa i adres

Politechnika Warszawska
pl.Politechniki 1
00-661 Warszawa, Polska
Biuro rektora tel:+4822 629-74-84 fax: +4822 621-68-92
e-mail: pw@pw.edu.pl www.pw.edu.pl

Władze uczelni - kadencja 2016-2020

Rektor - prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
Prorektor ds. Ogólnych - prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński
Prorektor ds. Studiów - prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein
Prorektor ds. Studenckich - dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW
Prorektor ds. Rozwoju - prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
Prorektor ds. Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński

Ogólne informacje o uczelni

Politechnika Warszawska (ang. Warsaw University of Technology) jest państwową autonomiczną akademicką szkołą wyższą mającą osobowość prawną. Tradycja Uczelni sięga 1826 roku. Od 1915 roku Uczelnia działa pod obecną nazwą — Politechnika Warszawska. Podstawą prawną działania Uczelni jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statut.
- Historia i dzień dzisiejszy
- Struktura i organizacja

Kalendarz roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego

Zasady rekrutacji/zapisów na studia

Informacje dla Kandydatów

Najważniejsze przepisy uczelniane

Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej