Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Inżynierii Produkcji 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn xxx

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty wspólne dla WydziałuMatematyka Matematyka 1 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=