Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Budownictwo mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów wiedzy podstawowej i kierunkowej oraz umiejętności zawodowych, umożliwiających dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Absolwenci studiów dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi projektowanie i wykonawstwo konstrukcji i obiektów budowlanych, jak również kierowanie i nadzór nad pracami związanymi z ich realizacją. W kształceniu, oprócz poznania podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do rozwiązywania zadań inżynierskich, realizowane są moduły umożliwiające zdobycie umiejętności dokonywania wyboru odpowiednich metod i narzędzi służących realizacji postawionych zadań, umiejętności pracy w zespole oraz rozwijanie świadomości o problemach i ograniczeniach w pracy inżyniera. Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołami i firmami budowlanymi – projektowymi i wykonawczymi, do prowadzenia remontów obiektów budowlanych, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi, organizowania produkcji elementów budowlanych, prowadzenia nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwenci podejmują prace w biurach projektowych, firmach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, a także, jako przedstawiciele handlowi i doradcy techniczni firm. Po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prowadzona w ramach kierunku specjalność Budownictwo ogólne, gdzie realizowane są dwa bloki dyplomujące: Konstrukcje budowlane oraz Technologia i organizacja budownictwa, charakteryzuje się ukierunkowaniem na zdobywanie przez studenta kwalifikacji z wielu różnych specjalności realizowanych na kierunku Budownictwo. W programach kształcenia zawarto moduły ze specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Inżynieria produkcji budowlanej, Inżynieria komunikacyjna oraz Budownictwo energooszczędne. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci Świadectwo dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ochrona własności intelektualnej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_08) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_09) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ergonomia (WN1A_08/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej (WN1A_09/02) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej (WN1A_09/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Socjologia (WN1A_08/02) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Geometria wykreślna 5 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Komputerowe wspomaganie rysunku technicznego 2 0 0 0 20 0 20 sylabus
   Rysunek techniczny 5 0 20 0 10 0 30 sylabus
∑=12
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia 5 10 0 20 0 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 10 0 0 0 40 sylabus
∑=15
Zajęcia InformacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 1 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A2 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski B1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Geodezja 6 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Mechanika teoretyczna 7 30 20 0 0 0 50 sylabus
   Technologia informacyjna 4 10 0 0 20 0 30 sylabus
∑=17
PodstawoweWspólne dla wydziału Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 20 0 0 0 50 sylabus
∑=10
Wychowanie fizyczne Wspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A2 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski B1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Budownictwo ogólne 6 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Geologia 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Hydraulika i hydrologia 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Materiały budowlane 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 8 20 10 0 20 0 50 sylabus
∑=23
PodstawoweWspólne dla kierunku Matematyka w zastosowanich inżynierskich 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski B1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Budownictwo ogólne 6 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Mechanika gruntów 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania konstrukcji 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Technologia betonu 5 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 7 20 10 0 10 0 40 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN1A_11) 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej (WN1A_11/04) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa (WN1A_11/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona środowiska (WN1A_11/02) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu (WN1A_11/03) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski B1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Architektura i urbanistyka 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Fizyka budowli 4 10 10 10 0 0 30 sylabus
   Fundamentowanie 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Instalacje budowlane 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Mechanika budowli 6 20 10 0 10 0 40 sylabus
   Technologia robót budowlanych 5 20 10 0 10 0 40 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie 4 10 10 0 10 0 30 sylabus
   Konstrukcje betonowe 1 6 20 10 0 10 0 40 sylabus
   Konstrukcje metalowe 1 6 20 10 0 10 0 40 sylabus
   Mechanika budowli 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot kierunkowy do wyboru (BN1A_31) 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Technologia robót budowlanych 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Budownictwo komunikacyjne (BN1A_31/01) 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Budownictwo podziemne (BN1A_31/02) 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB)Wspólne dla bloku dyplomowego Budownictwo przemysłowe 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Konstrukcje betonowe 2 7 20 10 0 20 0 50 sylabus
   Konstrukcje drewniane 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 7 20 10 0 20 0 40 sylabus
   Konstrukcje mostowe 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=26
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB)Wspólne dla bloku dyplomowego Konstrukcje betonowe 2 (TOB) 7 20 10 0 20 0 50 sylabus
   Konstrukcje metalowe 2 (TOB) 7 20 10 0 20 0 50 sylabus
   Mechanizacja i organizacja robót budowlanych 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia i organizacja monolitycznego budownictwa betonowego 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Organizacja produkcji budowlanej 4 20 0 0 20 0 40 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Blok dyplomowy: Konstrukcje budowlane (KB)Wspólne dla bloku dyplomowego Konstrukcje murowe 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot bloku dyplomowego do wyboru (BN1A_57) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Bezpieczeństwo pracy w budownictwie (KB) (BN1A_57/02) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych (BN1A_57/01) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=23
Blok dyplomowy: Technologia i organizacja budownictwa (TOB)Wspólne dla bloku dyplomowego Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Praca dyplomowa (TOB) 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Remonty i naprawy obiektów budowlanych (TOB) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe (TOB) 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
HESWspólne dla kierunku Przedmiot wspólny dla kierunku do wyboru (BN1A_02) 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie procesem inwestycyjnym 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Prawo budowlane (BN1A_02/01) 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Prawo gospodarcze (BN1A_02/02) 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla kierunku Przedmiot kierunkowy do wyboru (BN1A_32) 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Bezpieczeństwo pożarowe budynków (BN1A_32/01) 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Trwałość i ochrona budowli (BN1A_32/02) 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=