Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz powinien kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały – na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz może posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na  podstawie wyników egzaminu maturalnego


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ergonomia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komunikacja w działaności gospodarczej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia ogólna 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Obliczenia chemiczne 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Wspólne dla wydziału Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=22
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneWspólne dla wydziału Przysposobienie biblioteczne 0 0 5 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 4 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweWspólne dla kierunku Elektrotechnika 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Automatyka i pomiary wielkości fizycznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia nieorganiczna 9 30 0 5 0 0 75 sylabus
   Technologia informacyjna 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
∑=23
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Automatyka i pomiary wielkości fizycznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Inżynieria chemiczna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Komunikacja wizualna i techniki prezentacji 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=10
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia analityczna 8 30 0 4 0 0 90 sylabus
   Chemia fizyczna 5 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Matemetyka w technologii chemicznej 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=16
Wychowanie fizyczneWspólne dla wydziału Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Examination General English at Intermediate Level 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Operacje jednostkowe w inżynierii chemicznej 5 0 0 0 4 0 60 sylabus
   Rozdzielanie mieszanin 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologia chemiczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=12
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia fizyczna 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Chemia organiczna 9 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyWspólne dla wydziału Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski; Examination General English at Intermediate Level 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweWspólne dla kierunku Analiza instrumentalna 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Modelowanie syntez organicznych 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy technologii przerobu ropy naftowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia chemiczna 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Termodynamika techniczna i chemiczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=20
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia organiczna 6 0 0 5 0 0 75 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia produktów naftowych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia produktów naftowychWspólne dla specjalności Chemia i fizykochemia produktów naftowych 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologia procesów petrochemicznych 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologia procesów rafineryjnych 7 45 0 0 30 0 75 sylabus
   Tribologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=19
Specjalność: specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznychWspólne dla specjalności Chemia polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przetwórstwo tworzyw sztucznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia tworzyw sztucznych 9 30 0 5 0 0 105 sylabus
   Właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=19
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia chemiczna 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania w technologiii chemicznej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej 5 0 0 5 0 0 75 sylabus
∑=10
PodstawoweWspólne dla kierunku Obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie produktami chemicznymi 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia produktów naftowych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia produktów naftowychWspólne dla specjalności Chemia i fizykochemia produktów naftowych 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia procesów rafineryjnych 6 0 0 5 0 0 75 sylabus
∑=28
Specjalność: specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznych
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia tworzyw sztucznychWspólne dla specjalności Chemia polimerów 6 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przetwórstwo tworzyw sztucznych 7 0 0 5 0 0 75 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
KierunkoweWspólne dla kierunku Bezpieczeństwo techniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=