Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geoinformatyka Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Geoinformatyka Mgr inż. Miłosz Gnat

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia stacjonarnych na kierunku "Geoinformatyka" umożliwia zdobycie studentowi praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii). W wyniku zaliczenia programu studiów absolwent będzie potrafił zapewnić poprawną komunikację w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, geografowie i przedstawiciele innych specjalności), będzie przygotowany do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi) oraz właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej. Absolwent będzie potrafił zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów z zakresu geodezji i kartografii oraz innych nauk o Ziemi. Ukończenie studiów pozwoli na właściwy wybór i umiejętne stosowanie istniejących technologii geoinformatycznych. Absolwent będzie przygotowany do opracowywania lub optymalizacji procesów tworzenia aplikacji wykorzystujących technologie systemów informacji przestrzennej (GIS), w szczególności różnego rodzaju zaawansowanych modeli terenu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach i instytucjach tworzących różnorodne produkty geoinformatyczne, w szczególności systemy informacji przestrzennej, mapy cyfrowe, geoportale, oprogramowanie geodezyjne i kartograficzne, mobilne aplikacje nawigacyjne i lokalizacyjne oraz aplikacje pozyskujące i przetwarzające dane przestrzenne. Wiele uwagi podczas studiów poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju, tym rozwijaniu kreatywności i umiejętności myślenia projektowego (stosowane metody Design Thinking i Project Based Learning). Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy geodezji 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Algebra liniowa w geodezji 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Algorytmy i struktury danych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Analiza matematyczna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Języki i techniki programowania cz. 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy grafiki komputerowej z elementami geometrii wykreślnej 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy informatyki 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do geomatyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=25
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObieralne Myślenie projektowe - Design Thinking 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=3
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy geodezji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=5
PodstawoweObieralne Architektura systemów informatycznych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie internetowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Analiza matematyczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Bazy danych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fizyka 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Języki i techniki programowania cz. 2 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Probabilistyczne podstawy opracowania obserwacji 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=21
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJ 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Bazy i modele danych przestrzennych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geometria obliczeniowa 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Oprogramowanie GIS 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Standardy z zakresu informacji przestrzennej 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia geodezji wyższej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=23
PodstawoweObowiązkowe Matematyka dyskretna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Formaty danych przestrzennych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   SIP - aplikacje tematyczne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   SIP- aplikacje geodezyjno-kartograficzne 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Standardy i konwersja danych 3D 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Programowanie aplikacji geoinformacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa 3D 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy fotogrametrii 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy odwzorowań kartograficznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy wizualizacji kartograficznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Systemy nawigacji satelitarnej 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObieralne Prawo (cywilne, administracyjne, gospodarcze) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Inteligentne miasta (smart cities) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kartografia społecznościowa - neokartografia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sieci uzbrojenia terenu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowania technologii teledetekcyjnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Programowanie aplikacji geoinformacyjnych 5 15 0 0 45 0 60 sylabus
   Analizy przestrzenne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Fotogrametryczne technologie pomiarowe 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geodezyjne systemy pomiarowo-kontrolne 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Internetowe udostępnianie danych przestrzennych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki przestrzennej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcja 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zinformatyzowane systemy katastralne 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Uregulowania prawne z zakresu geoinformatyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObieralne Automatyzacja procesów fotogrametrycznych i widzenie maszynowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja inżynieryjno-przemysłowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inteligentne systemy transportowe (ITS) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mobilne aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Modelowanie informacji o budynkach (BIM) 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Multimedia i DTP 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Nowoczesne technologie pomiarów 3D 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy cyfrowego przetwarzania obrazów 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Programowanie mobilnych aplikacji geoinformacyjnych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Sterowanie instrumentami geodezyjnymi 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy monitorowania przemieszczeń 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy paszportyzacji sieci przesyłowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Telematyka 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wolne oprogramowanie w teledetekcji 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do kartografii nawigacyjnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do wyceny nieruchomości 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowania GIS 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Bazy danych topograficznych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fotogrametryczne technologie pomiarowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów geoinformacyjnych (projekt inżynierski) 3 30 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcja II 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami informatycznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweObieralne Inżynieria oprogramowania 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie telekomunikacyjne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praktyki (12 tygodni) 15 0 0 0 0 0 450 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=