Program Wydział Rok akademicki Stopień
Energetyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Energetyka prof nzw. dr hab Konrad Swirski

Cele:

Celem studiów jest przekazanie zaawansowanej wiedzy ogólnej, a także nabycie umiejętności, umożliwiających rozwiązywanie niestandardowych problemów technicznych występujących w realizacji procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem energii. Absolwent ma wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwent jest przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii, maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i uczestniczenia w badaniach w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnosciowe Budowa i eksploatacja urządzeń i systemów chłodniczych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Nowoczesne technologie produkcji żywności 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Procesy energetyczne w elementach instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy Cieplne Siłowni 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania prawne energetyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Układy Cieplne Siłowni 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania prawne energetyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Metoda elementów skończonych 1 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne w wymianie ciepła 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody obliczeniowe mechaniki płynów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie matematyczne i identyfikacja procesów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Probabilistyka i metody statystyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Równania różniczkowe cząstkowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Zrównoważony transport energii 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość aparatury procesowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnosciowe Charakterystyka energetyczna budynku i audyting 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Fotowoltaika 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Laboratorium chłodnictwa 2 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Perspektywiczne technologie chłodnicze 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologia sorpcyjna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=14
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Efektywność Energetyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych 2 15 0 30 0 0 30 sylabus
   Odnawialne Źródła Energii 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowana Wymiana Ciepła 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Laboratorium Systemów Energetycznych 3 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Perspektywiczne Technologie Energetyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Teoretyczne Budowy i Eksploatacji Maszyn 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Układy Hybrydowe w Energetyce 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=14
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium Systemów Energetycznych 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Podstawy Teoretyczne Budowy i Eksploatacji Maszyn 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Efektywność Energetyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Perspektywiczne Technologie Energetyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy Hybrydowe w Energetyce 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zaawansowana Wymiana Ciepła 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=14
KierunkoweObowiązkowe Fizyka 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt obliczeniowy 4 0 0 0 4 0 60 sylabus
   Termodynamika statystyczna i nierównowagowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 4 0 60 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnosciowe Podstawy technologii przemysłowych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia chłodnictwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci Inteligentne i Energetyka Rozproszona 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone Magazynowanie Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Systemy Informatyczne Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Informatyczne Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zrównoważone Magazynowanie Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Sieci Inteligentne i Energetyka Rozproszona 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Kierowanie projektami 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 15 0 500 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 30 0 50 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=