Program Wydział Rok akademicki Stopień
Telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Telekomunikacja Rada Wydziału

Cele:

Studia drugiego stopnia na kierunku Telekomunikacja dające tytuł zawodowy magistra inżynieria w jednej z dwóch specjalności: - Telekomunikacja - Radiokomunikacja i techniki multimedialne

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
Radiokomunikacja i techniki multimedialnePrzedmioty techniczne - podstawowe Anteny i propagacja fal 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Cyfrowe systemy komórkowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Java - obiektowe programowanie aplikacji multimedialnych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Miernictwo radioelektroniczne 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Podstawy radiolokacji i radionawigacji 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Podstawy techniki dźwiękowej 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Podstawy techniki obrazowej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy techniki wielkich częstotliwości 5 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Systemy i sieci radiowe 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy radiokomunikacyjne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy telewizyjne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Technika mikrofalowa 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Wizualizacja i modelowanie w multimediach 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Kompatybilność elektromagnetyczna 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka w multimediach 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
Specjalność: Telekomunikacja
(Rozwiń)
TelekomunikacjaPrzedmioty techniczne - podstawowe Laboratorium podstaw transmisji cyfrowej 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Transmisja przewodowa 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Podstawy transmisji cyfrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy komutacji cyfrowej 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Sieci IP 5 30 0 15 15 0 4 sylabus
   Systemy teletransmisyjne 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Układy cyfrowe 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
Radiokomunikacja i techniki multimedialnePrzedmioty techniczne - zaawansowane Analiza i indeksowanie multimediów 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Analiza pól elektromagnetycznych w urządzeniach w. cz. 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Kodowanie i transmisja multimediów 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Nowe techniki transmisji radiowej 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i projektowanie anten 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
Specjalność: Telekomunikacja
(Rozwiń)
TelekomunikacjaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Elementy Zarządzania Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Implementacja algorytmów w reprogramowalnych strukturach FPGA 5 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Projektowanie sieci telekomunikacyjnych 5 30 15 0 15 0 4 sylabus
   Przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Telekomunikacja optyczna 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
Radiokomunikacja i techniki multimedialnePrzedmioty techniczne - zaawansowane Techniki ultraszerokopasmowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
Specjalność: Telekomunikacja
(Rozwiń)
TelekomunikacjaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Teoria informacji i kodowania 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Zaawansowane metody kryptografii i ochrony informacji 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Radiokomunikacja i techniki multimedialne
(Rozwiń)
Radiokomunikacja i techniki multimedialnePrzedmioty techniczne - zaawansowane Architektury multimedialnych systemów cyfrowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Badania urządzeń audio 4 15 0 30 0 0 0 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie sygnałów fonicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Grafy i sieci 5 30 0 0 30 0 0 sylabus
   Kompresja danych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Projektowanie układów mikrofalowych 5 45 0 15 0 0 0 sylabus
   Radiowe systemy lokalizacji i identyfikacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Sygnały stochastyczne w radiokomunikacji 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Słyszenie i percepcja dźwięku 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Współczesne techniki heurystyczne 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
Specjalność: Telekomunikacja
(Rozwiń)
TelekomunikacjaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Teoria kolejek 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Abstrakcje programistyczne dla aplikacji inteligencji otoczenia 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Analiza i modelowanie sieci teleinformatycznych 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Bezprzewodowe sieci kratowe 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Bezprzewodowe systemy ad-hoc 4 30 0 15 15 0 0 sylabus
   Podstawy internetu przyszłości 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy teoretyczne multimediów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy teoretyczne transmisji z widmem rozproszonym 5 30 15 0 15 0 0 sylabus
   Projektowanie wiarygodnych systemów cyfrowych 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Przetwarzanie sygnałów - B 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sieci fotoniczne nowej generacji 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Sieci następnej generacji 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Testowanie w teleinformatyce 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zaawansowane systemy telekomunikacji fotonicznej 5 15 0 30 15 0 4 sylabus
   Zaawansowane techniki radiokomunikacyjne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=