Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka brak

Cele:

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu automatyki i robotyki. Potrafią projektować, programować oraz zajmować się wdrażaniem i eksploatacją współczesnych systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu: elektroniki, informatyki, modelowania i identyfikacji procesów, sterowania automatycznego i robotyki, w szczególności algorytmów obliczeniowych wykorzystywanych we współczesnej automatyce i robotyce. Potrafią wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie oraz potrafią opracować własne oprogramowanie pomocne podczas projektowania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki. Mogą podejmować pracę w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem lub wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Są przygotowani do efektywnej pracy w zespole, samokształcenia, dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, a tym samym do adaptacji wymuszonej zmianami na rynku pracy Są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: automatyka i robotykaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Podstawy prawa - ochrona własności intelektualnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne Aparatura automatyki i robotyki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Algebra liniowa 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza i równania różniczkowe 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy programowania (I) 6 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Podstawy techniki cyfrowej 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: automatyka i robotykaJęzyk obcy Foreign language 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Analiza i równania różniczkowe 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka ogólna 4 30 30 0 0 0 0 sylabus
   Metody numeryczne (J) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody probabilistyczne i statystyka 5 30 30 0 0 0 4 sylabus
   Podstawy elektroniki 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe (I) 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=31
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: automatyka i robotykaJęzyk obcy Foreign language 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Fizyczne podstawy przetwarzania informacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie zdarzeniowe (I) 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Sterowniki Programowalne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria sygnałów i informacji 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Wstęp do robotyki 5 30 0 30 0 0 45 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: automatyka i robotykaJęzyk obcy Foreign Language 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne Anatomia robotów 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i identyfikacja 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy badań operacyjnych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sieci komputerowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Sterowanie procesami 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Technika mikroprocesorowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: automatyka i robotykaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Sztuka myślenia i uczenia się 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Diagnostyka procesów przemysłowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne kierunku AiR 9 4 0 45 0 0 105 sylabus
   Systemy automatyki DCS i SCADA 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne techniczne 6 4 0 30 0 0 60 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: automatyka i robotykaPraktyka zawodowa Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
 Przedmioty ekonomiczno-społeczne Przedsiębiorczość w praktyce 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne Pracownia dyplomowa inżynierska 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Projektowanie układów sterowania (projekt grupowy) 6 0 15 30 30 0 75 sylabus
   Przedmioty obieralne kierunku AiR 11 6 0 45 0 0 135 sylabus
   Przedmioty obieralne techniczne 8 5 0 30 0 0 135 sylabus
∑=9
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek: automatyka i robotykaPrzedmioty techniczne Przedmioty obieralne kierunku AiR 7 4 0 30 0 0 90 sylabus
   Przedmioty obieralne techniczne 6 4 0 30 0 0 60 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 9 0 135 sylabus
   Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej 0 0 0 0 20 0 300 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=