Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka Rada Wydziału

Cele:

Absolwenci studiów magisterskich kierunku Automatyka i Robotyka są przygotowani do twórczego, systemowego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki. Posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do działania w zakresie: analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz systemów wspomagania decyzji. Dzięki nabytym w trakcie studiów umiejętnościom, wiedzy i kompetencjom społecznym są przygotowani do uczestniczenia w pracach i kierowania zespołami ludzkimi, do pracy naukowo-badawczej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mają umiejętność samokształcenia, dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, a tym samym do adaptacji wymuszonej zmianami na rynku pracy. Są przygotowani do kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich oraz studiach podyplomowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Automatyka i robotykaPrzedmioty techniczne - podstawowe Aparatura automatyki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i identyfikacja 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy automatyki 4 30 0 15 0 0 3 sylabus
   Sterowanie procesów 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Sterowniki programowalne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy mikroprocesorowe w sterowaniu 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wstęp do robotyki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Automatyka i robotykaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Algorytmy i metody optymalizacji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metody identyfikacji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Modelowanie i sterowanie robotów 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Pracownia problemowa magisterska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmioty techniczne obieralne 5 30 0 30 15 0 60 sylabus
   Technika automatyzacji procesów 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Teoria sterowania 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Sztuczna inteligencja w automatyce 5 30 0 0 30 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Automatyka i robotykaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Inteligentne systemy robotyczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Pracownia dyplomowa magisterska 8 0 0 0 6 0 3 sylabus
   Przedmioty filozoficzne i socjologiczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty techniczne obieralne 10 30 0 30 15 0 60 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 1 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Sieci i sterowanie systemami 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Automatyka i robotykaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Języki obce 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty prawne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty techniczne obieralne 6 4 0 30 15 0 90 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 10 0 0 sylabus
   Redakcja i edycja pracy dyplomowej magisterskiej 0 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=