Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Biomedyczna Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Biomedyczna Rada Wydziału

Cele:

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna dające tytuł zawodowy magistra inżynieria (bez specjalności).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Inżynieria biomedycznaPrzedmioty techniczne - podstawowe Biofizyka (IBM) 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna (IBM) 6 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Elektronika 1 (IBM) 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektronika 2 (IBM) 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy robotyki (IBM) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sygnały i systemy (IBM) 4 30 15 0 0 0 0 sylabus
   Biochemia 3 30 0 0 0 0 3 sylabus
   Biomateriały 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki (IBM) 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Inżynieria biomedycznaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Analiza i modelowanie procesów fizjologicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria rehabilitacji ruchowej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metody badania materiałów i tkanek 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody bioinformatyki 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Modelowanie w biomechanice 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Pracownia problemowa magisterska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne w medycynie 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Systemy telemedyczne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wielkoskalowe metody pomiarowe w biologii molekularnej 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Inżynieria genetyczna 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanotechnologie 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Inżynieria biomedycznaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Doskonała praca zespołowa 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Biostatystyka 4 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Pracownia dyplomowa magisterska 8 0 0 0 6 0 90 sylabus
   Radioterapia 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Tomografia rezonansu magnetycznego 5 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunek - Inżynieria biomedycznaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Gospodarka rynkowa - studium europejskie 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do zarządzania projektami 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Cyfrowe przetwarzanie obrazów 5 30 0 4 15 0 60 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 10 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mikrokontrolery ARM 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zaawansowane techniki przetwarzania obrazowych danych medycznych 4 30 0 15 0 0 3 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=