Program Wydział Rok akademicki Stopień
Biogospodarka Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Biogospodarka -dr hab. inż Monika Żubrowska-Sudoł

Cele:

-Program kształcenia na interdyscyplinarnym kierunku biogospodarka obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. W związku z tym, obok przekazywania najnowszej wiedzy program studiów pozwala na kształtowanie umiejętności innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz tworzy kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Kształcenie ukierunkowane jest na poznawanie nowych technologii i pomocy doradczej, zapoznanie ze źródłami finansowania działań proinnowacyjnych oraz przedstawienie możliwości wspierania, kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych

Warunki przyjęć:

-http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
język obcyBlok1 Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Podstawy biogospodarki 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
podstawoweobowiązkowe Chemia ogólna 4 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Materiałoznawstwo 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Grafika inżynierska 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Infotechnolofie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy ekonomii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Zarządzania 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
język obcyBlok1 Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
podstawoweobowiązkowe Chemia bioorganiczna 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna 2 3 0 15 30 0 0 45 sylabus
   Fizyka2 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Matematyka2 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metrologia i systemy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mikrobiologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy termodynamiki 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
język obcyBlok1 Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Inżynieria procesowa i aparatura 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy technologiczne wody, ścieków i odpadów 5 45 0 15 0 0 60 sylabus
obieralneBLOK II Ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rola mikroorganizmów i enzymów w gospodarce 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
podstawoweobowiązkowe Podstawy biochemii i biolaktazy 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Statystyka inżynierska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Biofizyka 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Biorafinerie 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Biotechnologia przemysłowa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria biomateriałów 4 30 15 0 0 0 60 sylabus
   Technologie bioenergetyczne 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologie biokonwersji i biotransformacji 6 30 0 5 0 0 105 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Biotechnologia w inżynierii środowiska 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Intensyfikacja procesów przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Odnowa wody 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Projektowanie procesów technologicznych 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Recykling materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie przetwarzania odpadów 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (HES3) 1 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Bio-, mikro- i nanotribologia 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Biopaliwa 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Działalność gospodarcza i zarządzania jakością 3 15 15 0 0 0 45 sylabus
   Logistyka biopaliw 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Optoelektroniczne systemy monitoringu środowiska 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Utrzymanie ruchu maszyn 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia prawa w biogospodarce (HES5) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Laboratorium dyplomowe 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=