Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Elektryczny 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka doc. dr inż. Tomasz Winek

Cele:

Studia I stopnia dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce. Program kształcenia obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.

Warunki przyjęć:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe0 Algebra liniowa z geometrią 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
wspólneHES Prawo własności intelektualnej (HES) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=