Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Technologia Chemiczna mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, a także umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz powinien kierować się w swoich działaniach zawodowych zasadą zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawowe umiejętności kierowania zespołami ludzkimi oraz firmą. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz firmach produkujących nowoczesne materiały - na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent studiów zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz może posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci Świadectwo dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESWspólne dla wydziału Ergonomia 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Socjologia 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=5
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia ogólna 5 30 10 0 0 0 40 sylabus
   Obliczenia chemiczne 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologia informacyjna w technologii chemicznej 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 10 0 0 0 40 sylabus
∑=22
Zajęcia InformacyjneWspólne dla wydziału Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 4 0 0 0 4 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 1 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 20 0 0 0 0 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
∑=3
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia analityczna 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Chemia nieorganiczna 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Laboratorium chemii nieorganicznej 6 0 0 40 0 0 40 sylabus
   Technologia informacyjna w technologii chemicznej 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
 Wspólne dla wydziału Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 20 0 0 0 50 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 20 0 0 0 0 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Automatyka i pomiary wielkości fizycznych 5 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Inżynieria chemiczna 5 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Komunikacja wizualna i techniki prezentacji 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
∑=13
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia fizyczna 5 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Laboratorium chemii analitycznej 5 0 0 40 0 0 40 sylabus
   Matematyka w technologii chemicznej 4 10 20 0 0 0 30 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Analiza instrumentalna 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Operacje jednostkowe w inżynierii chemicznej 5 0 0 0 40 0 40 sylabus
   Rozdzielanie mieszanin 3 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Technologia chemiczna 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
 Wspólne dla wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona środowiska 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=13
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia fizyczna 5 0 0 40 0 0 40 sylabus
   Chemia organiczna 9 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceWspólne dla wydziału Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski dla kontynuujących (poziom B1/B2); General English at Intermediate Level 3 0 30 0 0 0 0 sylabus
∑=3
KierunkoweWspólne dla kierunku Analiza instrumentalna 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Modelowanie syntez organicznych 2 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Podstawy chemii i technologii związków wielkocząsteczkowych 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy technologii przerobu ropy naftowej 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Technologia chemiczna 7 30 20 0 0 0 50 sylabus
   Termodynamika techniczna i chemiczna 2 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie produktami chemicznymi 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Obrót niebezpiecznymi substancjami chemicznymi 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=21
PodstawoweWspólne dla kierunku Chemia organiczna 6 0 0 50 0 0 50 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia petrochemiczna
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia petrochemicznaWspólne dla specjalności Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 4 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Technologia procesów petrochemicznych 5 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Technologia procesów rafineryjnych 5 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Tworzywa sztuczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie tworzyw sztucznych 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria procesów rafineryjnych 5 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Surowce syntezy organicznej 5 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Technologia wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych 4 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Tworzywa sztuczne konstrukcyjne 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Wybrane właściwości tworzyw sztucznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=19
KierunkoweWspólne dla kierunku Angielska terminologia chemiczna 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Elektrotechnika 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy projektowania w technologii chemicznej 3 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Wybrane procesy przemysłowej syntezy organicznej 5 0 0 40 0 0 40 sylabus
∑=11
PodstawoweWspólne dla kierunku Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: specjalnościowe - Technologia petrochemiczna
(Rozwiń)
specjalnościowe - Technologia petrochemicznaWspólne dla specjalności Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Tworzywa sztuczne 7 0 0 50 0 0 50 sylabus
   Wybrane właściwości tworzyw sztucznych 6 0 0 50 0 0 50 sylabus
∑=22
KierunkoweWspólne dla kierunku Bezpieczeństwo techniczne 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Chemia i fizykochemia produktów naftowych 6 0 0 40 0 0 40 sylabus
   Procesy otrzymywania paliw i środków smarowych 6 0 0 40 0 0 40 sylabus
∑=8
Zajęcia InformacyjneWspólne dla wydziału Redagowanie i archiwizowanie prac dyplomowych 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=