Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. PW

Cele:

Celem studiów na kierunku kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach. Abolwent dysponuje podstawową wiedzą i umiejętnościami w obszarze kształcenia ogólnego (matematyka, fizyka, informatyka) oraz technicznego. Potrafi projektować i konstruować manipulatory i roboty z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi inżynierskich oraz dokonywać analizy i syntezy układów sterowania. Posiada umiejętności korzystania w pracy zawodowej z osiągnięć robotyki przemysłowej i pozaprzemysłowej (usługowej, medycznej i rehabilitacyjnej) oraz mikrorobotyki. Kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach – Robotyka oraz Biomechanika i Biorobotyka. Absolwent specjalności Robotyka potrafi korzystać z nowoczesnych metod projektowania podzespołów mechanicznych i układów sterowania urządzeń przemysłowych oraz układów sterowania i programowania robotów, konfigurowania oraz obsługi zautomatyzowanych centrów obróbczych. Dysponuje wiedzą z zakresu mechaniki, sterowania, konstrukcji napędów, układów sensorycznych i inteligencji maszynowej, projektowania i zastosowań manipulatorów. Posiada umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w systemach projektowania i automatycznego sterowania, programowania komputerów i sterowników oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Absolwent posiada pogłebioną wiedzę dotyczącą dynamiki układów oraz właściwości systemów napędowych, podstaw robotyki teoretycznej i aplikacyjnej, w tym robotów przemysłowych, mobilnych i medycznych. Absolwent potrafi projektować elementy i konstrukcje robotów przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań. Absolwent specjalności Biomechanika i Biorobotyka potrafi korzystać z nowoczesnych metod projektowania podzespołów mechanicznych i układów sterowania urządzeń przemysłowych oraz sterowania i programowania robotów. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu mechaniki, sterowania, konstrukcji napędów, układów sensorycznych i inteligencji maszynowej, projektowania i zastosowań manipulatorów, robotów antropomorficznych i biomechanizmów, układów o konstrukcji inspirowanej biologicznie w różnych dziedzinach – w tym w medycynie i w ochronie pracy. Posiada umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w systemach projektowania i automatycznego sterowania, programowania komputerów i sterowników oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Absolwent posiada pogłebioną wiedzę dotyczącą dynamiki układów oraz właściwości systemów napędowych ze szczególnym uwzględnieniem robotów do zastosowań medycznych, robotów antropomorficznych i maszyn lokomocyjnych. Absolwent potrafi projektować układy i elementy systemów biorobotyki do celów robotyki medycznej, wspomaganej robotycznie rehabilitacji czy robotycznych systemów wspomagających działalność człowieka (np. aktywne protezy, egzoszkielety, inteligentne układy zwiększające bezpieczeństwo).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią. 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza Matematyczna I 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne I 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=23
WFWF Wychowanie fizyczne II 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy Teorii Sygnałów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna III 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WFWF Wychowanie fizyczne III 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 12 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Elektronika II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody Numeryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Technika Mikroprocesorowa I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i mechanizmów I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji III 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
WFWF Wychowanie fizyczne IV 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Metody Obliczeniowe w Biomechanice 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria sygnałów biologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Laboratorium zintegrowane 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Teoria Sygnałów i Systemów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 34 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Podstawy automatyki i sterowania III 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Robotów 5 0 0 0 4 0 60 sylabus
   Podstawy robotyki I 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Technika Mikroprocesorowa II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Teoria maszyn i mechanizmów II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do biomechaniki 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Mechanika płynów biologicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projekt zespołowy 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia metod eksperymentalnych i obliczeniowych biomechaniki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=11
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Informatyka III 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Napędy robotów 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Roboty mobilne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 56 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Dynamika układów wieloczłonowych I 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy Automatyki i Sterowania IV 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 4 0 60 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=9
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Podstawy biorobotyki 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sieci komputerowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=4
HESHES HES1_3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Fizyka II 3 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody programowania robotów 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=