Program Wydział Rok akademicki Stopień
Fotonika Wydział Fizyki 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Fotonika .

Cele:

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku Fotonika charakteryzować się będą wiedzą specjalistyczną z zakresu optyki falowej, fotoniki światłowodowej, metod optycznego przetwarzania informacji, fotografii oraz holografii. Zdobędą umiejętności wykorzystania tej wiedzy do opisu, modelowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie fotoniki oraz obsługi niezbędnej do tego aparatury pomiarowej, diagnostycznej i laboratoryjnej. Wiedza ta i umiejętności będą miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce, np. w automatycznej kontroli procesów produkcyjnych, fotonicznych systemach telekomunikacji, czujnikach światłowodowych i fotonicznych systemach zabezpieczeń, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, motoryzacji itp. Wszechstronne wykształcenie zdobyte w czasie studiów umożliwi trafne definiowanie problemów natury technicznej i efektywne ich rozwiązywanie. Kształcenie na kierunku Fotonika dostarczy absolwentom szerokiej wiedzy informatycznej, umiejętności posługiwania się językami programowania oraz systemami baz danych a także projektowania wspomaganego komputerowo. Ta wiedza i umiejętności przydatne będą w procesach projektowania i badania nowych urządzeń wykorzystujących układy fotoniczne oraz w technikach multimedialnych. Absolwenci zostaną przygotowani zarówno do pracy w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne oraz fotoniczne jak i do pracy badawczej w laboratoriach naukowych. Absolwenci studiów będą mieli możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia min. na kierunkach Fizyka techniczna oraz na planowanym do uruchomienia kierunku Fotonika.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Matematyka 1 12 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy fizyki 1 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy Fotografii 5 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Podstawy technologii informacyjnej 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Laboratorium fizyki 1 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Podstawy fizyki 2 9 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy Fotoniki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy programowania 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Fotografia cyfrowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Języki programowania 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy elektroniki 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Wprowadzenie do mechniki klasycznej i kwantowej 8 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektrodynamika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektronika w eksperymencie fizycznym 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium optyki instrumentalnej 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody matematyczne fizyki 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy fotoniki światłowodowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Techniki obrazowania 3D 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Chemia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Grafika inżynierska 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium fizyki 2 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Materiały i struktury fotoniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy optyki 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania urządzeń wirtualnych 5 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Sieci komputerowe 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Wstęp do fizyki ciała stałego 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=30
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Fizyka laserów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Holografia i informatyka optyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium fotoniki 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium przeddyplomowe 3 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 5 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedsiębiorczość technologiczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Układy optoelektroniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Laboratorium optyki falowej 4 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Laboratorium układów optoelektronicznych 4 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 6 0 0 90 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 5 4 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=