Program Wydział Rok akademicki Stopień
Fizyka Techniczna Wydział Fizyki 2015/2016 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Fizyka Techniczna .

Cele:

Studia I stopnia trwają 7 semestrów. Przez 5 semestrów studenci studiują według wspólnego programu. W tym czasie, w ramach kursu fizyki, poznają prawa rządzące przyrodą uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach audytoryjnych i zajęciach laboratoryjnych. Równolegle przerabiają niezbędny dla przyszłych inżynierów kurs matematyki, elektroniki, programowania i grafiki inżynierskiej. Po 5-tym semestrze studenci wybierają jedną z czterech specjalności : fizykę komputerową, optoelektronikę, materiały i nanostruktury lub fizykę medyczną.

W ramach specjalności Materiały i Nanostruktury kształceni są inżynierowie przygotowani do pracy z problemami dotyczącymi procesów zachodzących w ciałach stałych. Absolwenci tej specjalności posiadają dobre przygotowanie teoretyczne i umiejętności eksperymentalne do prowadzenia badań w zakresie inżynierii materiałowej i nanotechnologii.
Studia inżynierskie na specjalności Fizyka Medyczna przygotowują do pracy w szpitalach, placówkach medycznych i firmach specjalizujących się w aparaturze medycznej, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu fizyki technicznej. Program kształcenia obejmuje fizykę promieniowania elektromagnetycznego i jądrowego, podstawy techniki obrazowania w medycynie, metody pomiarowe fizyki jądrowej, a także anatomię i fizjologię oraz dozymetrię. Zdobywane umiejętności obejmują stosowanie metod statystycznych komputerowej analizy sygnałów w diagnostyce medycznej, jak również nowoczesne techniki optyki i optoelektroniki stosowane w medycynie.
Studia na specjalności Optoelektronika przygotowują inżynierów w zakresie optycznego przetwarzania informacji, optoelektroniki światłowodowej (czujniki światłowodowe, układy przełączające i sterujące światłem), holografii , zintegrowanych struktur optycznych i optyki nieliniowej.
Fizyka Komputerowa jest specjalnością interdyscyplinarną, kształcącą studentów fizyki technicznej ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technik komputerowych takich jak: programowanie obiektowe, modelowanie, symulacja, analiza i wizualizacja danych doświadczalnych, tworzenie baz danych, a także sterowanie przyrządami pomiarowymi i akwizycją danych pomiarowych w czasie rzeczywistym.

Absolwenci kierunku Fizyka Techniczna dobrze znają matematykę i zawansowane techniki komputerowe, potrafią programować, sterować za pomocą komputerów urządzeniami pomiarowymi, znają metody symulacji, akwizycji, analizy i prezentacji danych oraz zagadnienia związane z sieciami komputerowymi. Nieobce im są także wszelkie zagadnienia związane wykonywaniem pomiarów i aparaturą pomiarową. Zawód inżyniera fizyka daje szerokie możliwości pracy w firmach handlowych i produkcyjnych, w laboratoriach przemysłowych i medycznych, w firmach optycznych i telekomunikacyjnych, w sektorze IT oraz w instytucjach naukowo-badawczych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza matematyczna 1 9 45 4 0 0 0 105 sylabus
   Opracowanie danych doświadczalnych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizyki 1 7 45 30 0 0 0 105 sylabus
   Podstawy technologii informacyjnej 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna 2 9 45 4 0 0 0 105 sylabus
   Laboratorium fizyki 1 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy fizyki 2 9 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy programowania 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Mechanika 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna 3 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Chemia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Języki programowania 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy elektroniki 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
∑=20
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Elektrodynamika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektronika w eksperymencie fizycznym 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Fizyka kwantowa 6 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Metody matematyczne fizyki 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=24
PodstawoweObowiązkowe Probabilistyka 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 2 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=2
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Fizyka statystyczna i termodynamika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium fizyki 2 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy optyki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania przyrządów wirtualnych 5 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Wstęp do fizyki ciała stałego 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wstęp do fizyki jądrowej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=26
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=3
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka komputerowa
(Rozwiń)
Fizyka komputerowaObowiązkowe Dynamika układów nieliniowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowa analiza danych doświadczalnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki 3 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technik jądrowych 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Fizyka medyczna
(Rozwiń)
Fizyka medycznaObowiązkowe Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dynamika układów nieliniowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technik jądrowych 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do nauk medycznych 4 30 15 0 0 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Materiały i nanostruktury
(Rozwiń)
Materiały i nanostrukturyObowiązkowe Fizyka półprzewodników 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka procesów jonowych w ciałach stałych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowa analiza danych doświadczalnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki 3 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Technologia i charakteryzacja układów niskowymiarowych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=20
Specjalność: Optoelektronika
(Rozwiń)
OptoelektronikaObowiązkowe Fizyka laserów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Komputerowa analiza danych doświadczalnych 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki 3 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Optyka fourierowska 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Układy optoelektroniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=20
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Laboratorium przeddyplomowe 3 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sieci komputerowe 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fizyka komputerowa
(Rozwiń)
Fizyka komputerowaObieralne Przedmioty obieralne do wyboru 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Komputerowe metody symulacji 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Komputerowe systemy pomiarowe 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Specjalistyczne Przedmiot specjalistyczny 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Algorytmy genetyczne 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Metody i techniki jądrowe 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do fizyki układów złożonych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Fizyka medyczna
(Rozwiń)
Fizyka medycznaObowiązkowe Chemia 2 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Dozymetria 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody i techniki jądrowe 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy technik obrazowania w medycynie 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wstęp do fizyki medycznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=14
Specjalność: Materiały i nanostruktury
(Rozwiń)
Materiały i nanostrukturyObowiązkowe Chemia 2 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Komputerowe metody symulacji 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metody chakteryzacji materiałów 3 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Nanostruktury 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Optoelektronika
(Rozwiń)
OptoelektronikaObowiązkowe Laboratorium optyki falowej 4 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Laboratorium układów optoelektronicznych 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
∑=13
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 6 0 0 90 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=17
ObieralneObieralne Bazy danych 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody optyki molekularnej w fizyce eksperymentalnej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Radiacyjna modyfikacja materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wielkie eksperymenty w historii fizyki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=