Nazwa przedmiotu:
Transport Phenomena
Wykładowca:
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
Typ przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język wykładowy:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
brak
Cele przedmiotu:
The course deals with Fundamentals on transport phenomena. It includes basic knowledge on momentum, energy and mass transfer, also with momentum, energy and mass balancing methods
Treści merytoryczne:
Laminar and turbulent flow of fluids in systems of simple geometry. Principles of heat transfer – steady and un-steady state heat conduction as well as natural and forced convection in systems of different geometry. Methods to determine heat transfer coefficients. Principles of mass transfer – steady and un-steady state diffusion as well as natural and forced convection in systems of different geometry. Methods to determine mass transfer coefficients. Mass transfer in dispersed and porous systems. Mass transfer with simultaneous chemical reaction in heterogeneous dluid-fluid and fluid-solid state systems.
Metody oceny:
zaliczenie
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
-
Witryna WWW przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:
brak

Przedmiotowe efekty kształcenia