Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru II
Wykładowca: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod:
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Zgodnie z wybranym przedmiotem
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Zgodnie z wybranym przedmiotem
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Limit liczby studentów: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Cele przedmiotu: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Treści merytoryczne: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Metody oceny: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Zgodnie z wybranym przedmiotem
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia