Nazwa przedmiotu:
Modelowanie i optymalizacja struktur
Koordynator przedmiotu:
prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Rokicki
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Architektura
Grupa przedmiotów:
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2017/2018
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest prezentacja i analizowanie współczesnych konstrukcji budynków oraz obiektów wielkoprzestrzennych realizowanych w oparciu o nowe technologie i materiały konstrukcyjne, a także prezentowanie nowych tendencji i kierunków rozwoju w dziedzinie projektowania konstrukcji. Przedmiot ukierunkowany jest na budowanie zainteresowania myśleniem interdyscyplinarnym, studiowania problematyki współzależności architektury i konstrukcji .
Treści kształcenia:
Wykłady: Wprowadzenie do przedmiotu. Tendencje w rozwoju konstrukcji współczesnych budynków wysokich Konstrukcje przekryć wieloprzestrzennych w obiektach użyteczności publicznej Kształtowanie konstrukcji podwieszanych Konstrukcje budynków o niekonwencjonalnej formie przestrzennej Współzależność formy architektonicznej i struktur nośnych Kształtowanie struktur przestrzennych a zastosowanie idei matematyczno -geometrycznych Zagadnienia optymalizacji konstrukcji budowlanych Modele komputerowe w analizie pracy ustrojów konstrukcyjnych Kształtowanie form budynków o konstrukcjach wspornikowych Tematy seminaryjne Zagadnienia ogólne Powierzchnie matematyczne w kształtowaniu form architektonicznych Topologia a kształtowanie architektury Optymalizacja konstrukcji budowlanych Algorytmy w kształtowaniu struktur nośnych Współzależność formy i konstrukcji Forma przestrzenna w projektowaniu budynków wysokich, a stosowane układy konstrukcyjne Poszukiwanie formy przestrzennej zadaszeń otwartych przy wykorzystaniu współczesnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych Kształtowanie form konstrukcyjnych zadaszeń mobilnych Kształtowanie układów konstrukcyjnych w architekturze stadionów sportowych Kształtowanie układów konstrukcyjnych w architekturze nowoczesnych hal sportowych Kształtowanie układów konstrukcyjnych zadaszeń trybun dla różnych form architektonicznych Kształtowanie konstrukcyjno-technologiczne Uwarunkowania konstrukcyjne w projektowaniu budynków plombowych Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży wielostanowiskowych Konstrukcje monolityczne o nieregularnych układach podpór w budynkach użyteczności publicznej Konstrukcje wspornikowe w kształtowaniu zadaszeń Konstrukcje mobilne. Uwarunkowania architektoniczne i technologiczne Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe lekkich dachów wiszących Konstrukcje dachów wielkoprzestrzennych pokrywanych poliwęglanem Konstruowanie fasad z różnych tworzyw konstrukcyjnych jako elementu kształtującego wyraz architektoniczny Zagadnienia konstrukcyjne w rewitalizacji budynków zabytkowych Nowoczesne materiały konstrukcyjne Zastosowanie nowoczesnych stali wysokogatunkowych Drewno klejonego wzmacniane włóknami-zastosowanie Zastosowanie betonów wysokowartościowych Wykorzystanie kompozytów w kształtowaniu nowoczesnej formy przestrzennej Nowoczesne betony samonaprawiające się Recykling betonu konstrukcyjnego
Metody oceny:
seminarium egzamin
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa Kaczorowski M, Krzyńska A.: Konstrukcyjne materiały metalowe,ceramiczne i kompozytowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej -2008. Majid K.I. : Optymalne projektowanie konstrukcji. PWN - 1981 Pawłowski A. Zb. Cała I. : Budynki wysokie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej -2006. Rokicki W.:Konstrukcja w aeurytmicznej architekturze. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej -2006. Prace statutowe i prace własne opracowane w Katedrze Projektowania Konstrukcji - 2005-2011. Literatura uzupełniająca Agnoletto M. +zespół :Dzieła nowoczesnej architektury. Wydawnictwo Karmar SA. Warszawa -2007 Balmond C.: Frontiers of Architecture. Louisiana. Museum of Modern Art and the contributors -2007. Burry J. Burry M.: The New Mathematics of Architecture. Thames & Hudson- 2010. Januszkiewicz K: O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej -2010.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się