Nazwa przedmiotu:
Prawne i techniczne aspekty gospodarki nieruchomościami
Wykładowca:
do uzupełnienia
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
A22_PTAGN
Semestr:
4 / rok ak. 2017/2018
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
do uzupełnienia
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
do uzupełnienia
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
do uzupełnienia
Łączna liczba godzin w semestrze:
20
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady1h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
do uzupełnienia
Limit liczby studentów:
cały rok
Cele przedmiotu:
do uzupełnienia
Treści merytoryczne:
do uzupełnienia
Metody oceny:
do uzupełnienia
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
do uzupełnienia
Witryna WWW przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi dotyczące przedmiotu:
do uzupełnienia

Przedmiotowe efekty kształcenia