Nazwa przedmiotu:
Przedmiot humanistyczno, ekonomiczno, społeczny
Koordynator przedmiotu:
bd
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika
Grupa przedmiotów:
HES
Kod przedmiotu:
HES
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1) Liczba godzin bezpośrednich 50, w tym: • Wykład: 30 godz. praca nad przygotowaniem do zaliczeń 20 h Szczegółowe informacje w programie na stronie: http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS - liczba godzin bezpośrednich 30, w tym: Wykład: 30 godz., http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Limit liczby studentów:
60
Cel przedmiotu:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Treści kształcenia:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Metody oceny:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Egzamin:
nie
Literatura:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
http://www.mchtr.pw.edu.pl/Studia/Studia-tutorskie-II-stopnia

Efekty przedmiotowe