Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Wybrany promotor
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Matematyka
Grupa przedmiotów:
Wspólne
Kod przedmiotu:
.
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2021/2022
Liczba punktów ECTS:
15
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Seminarium dyplomowe
Limit liczby studentów:
brak
Cel przedmiotu:
-
Treści kształcenia:
-
Metody oceny:
-
Egzamin:
tak
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się