Nazwa przedmiotu:
Tematy obieralne socjologiczne
Koordynator przedmiotu:
do uzupełnienia
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A22_TOS
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2023/2024
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
do uzupełnienia
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
do uzupełnienia
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
do uzupełnienia
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
do uzupełnienia
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
do uzupełnienia
Treści kształcenia:
do uzupełnienia
Metody oceny:
do uzupełnienia
Egzamin:
nie
Literatura:
do uzupełnienia
Witryna www przedmiotu:
do uzupełnienia
Uwagi:
do uzupełnienia

Efekty uczenia się