Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki

Cele:

Celem studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w firmach konstrukcyjnych i projektowych, w firmach o profilu informatycznym oraz w ośrodkach badawczych. Studiujący na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskuje podstawową wiedzę inżynierską w zakresie modelowania i projektowania urządzeń, konstrukcji i procesów przemysłowych. Kształcenie nastawione jest bardziej na zróżnicowanie i poszerzenie zakresu studiów niż wąską specjalizację. Absolwenci mają wszechstronne przygotowanie w dyscyplinach podstawowych nowoczesnej inżynierii mechanicznej takich jak: mechanika, teoria konstrukcji, termodynamika, mechanika płynów, techniki komputerowe,. W szczególności w dziedzinach związanych z: • modelowaniem i projektowaniem urządzeń i konstrukcji, • analizą zjawisk cieplno-przepływowych, • metodami i narzędziami symulacji komputerowych. Mają też szerokie przygotowanie w zakresie technik komputerowych (systemy operacyjne, języki programowania, metody numeryczne). Poznają również szeroki wachlarz nowoczesnych pakietów analizy i projektowania CAD/CAE.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoObieralne Przedmiot obieralny S1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody obliczeniowe optymalizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Probabilistyka i metody statystyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Współczesne materiały inżynierskie 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
(Rozwiń)
Modelowanie i Symulacje Komputerowe w MechaniceObieralne Przedmiot obieralny S1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne materiały inżynierskie 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Metody obliczeniowe optymalizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Probabilistyka i metody statystyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Dynamika układów wieloczłonowych I 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Komputerowa Analiza Przepływów 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Mechanika Analityczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne w wymianie ciepła 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zaawansowana Mechanika Płynów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoObieralne Przedmioty obieralne S2 9 0 0 0 0 0 135 sylabus
   Modelowanie komputerowe przepływów turbulentnych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia projektowania i eksploatacji maszyn 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Projekt obliczeniowy 4 0 0 0 4 0 60 sylabus
   Zaawansowane metody CAD/CAM/CAE 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zintegrowane Systemy Wytwarzania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
(Rozwiń)
Modelowanie i Symulacje Komputerowe w MechaniceObieralne Przedmioty obieralne S2 9 0 0 0 0 0 135 sylabus
   Modele reologiczne ciała stałego 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i dynamika nieliniowych układów mechanicznych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie komputerowe przepływów turbulentnych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Statyka, stateczność i drgania konstrukcji powłokowych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowana wymiana ciepła w konstrukcji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 6 0 90 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia projektowania i eksploatacji maszyn 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
KierunkoweObowiązkowe Programowanie Obiektowe w Języku C++ 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projekt integrujący (konstrukcja-materiały-technologia-aerodynamika) 8 0 0 0 5 0 75 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoObieralne Przedmioty obieralne S3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Miernictwo cieplno-przepływowe 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe spalania w silnikach 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sterowanie nieliniowymi układami mechanicznymi 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
(Rozwiń)
Modelowanie i Symulacje Komputerowe w MechaniceObieralne Przedmioty obieralne S3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Drgania i fale 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Miernictwo cieplno-przepływowe 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe spalania w silnikach. 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sterowanie nieliniowymi układami mechanicznymi 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia termodynamiki 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=6
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=