Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Mechanika i Budowa Maszyn mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48242627494, e-mail: d.chudzickai@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; pracy w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów; jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Ochrona własności intelektualnej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem i ekologia 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty do wyboru 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmioty do wyboru 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ergonomia 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Socjologia 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Geometria wykreślna 4 10 20 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 10 0 0 0 40 sylabus
   Mechanika techniczna 6 20 20 0 0 0 40 sylabus
   Technologia informacyjna 3 0 0 20 0 0 20 sylabus
∑=19
Zajęcia InformacyjneObowiązkowe Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
   Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 1 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A2 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski B1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 6 20 0 30 0 0 50 sylabus
   Metrologia 4 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Rysunek techniczny i grafika komputerowa 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 4 10 10 0 0 0 20 sylabus
   Matematyka 6 30 20 0 0 0 50 sylabus
   Mechanika techniczna 5 20 20 0 0 0 40 sylabus
∑=15
Wychowanie fizyczneObowiązkowe z możliwością wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski A2 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Język angielski B1 3 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Obróbka skrawaniem i obrabiarki 5 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Rysunek techniczny i grafika komputerowa 2 0 0 20 0 0 20 sylabus
   Technologie bezwiórowe 4 20 0 20 0 0 40 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Matematyka w inżynierii mechanicznej 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika płynów 6 20 20 10 0 0 50 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 6 20 20 0 0 0 40 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki ObceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski B1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObieralne Obieralny przedmiot wydziałowy 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot obieralny A 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny B 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria informacji 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Inżynieria systemów 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika układu pojazd-teren 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Nowoczesne techniki w inżynierii powierzchni 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy konstrukcji maszyn 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy programowania 2 0 0 10 0 0 10 sylabus
   Technologia maszyn 5 20 0 0 20 0 40 sylabus
   Termodynamika techniczna 6 20 10 10 0 0 40 sylabus
∑=22
PodstawoweObowiązkowe Wytrzymałość materiałów 5 10 10 10 0 0 30 sylabus
∑=5
Wspólne dla WydziałuObieralne Energia w gospodarce narodowej 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Ochrona środowiska 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Organizacja produkcji i zarządzanie jakością 3 10 0 10 10 0 30 sylabus
∑=3
Języki ObceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski A2 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski B1 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Maszyny cieplno-przepływowe 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Podstawy eksploatacji technicznej 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Podstawy elektrotechniki i elektroniki 6 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 8 20 10 0 20 0 50 sylabus
   Wybrane zagadnienia CAD 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObowiązkowe z możliwością wyboru Praca przejściowa 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 1 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmioty do wyboru 2 5 20 0 20 10 0 50 sylabus
   Przedmioty do wyboru 4a 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 5 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Budowa i utrzymanie systemów mechanicznych 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka systemów mechanicznych 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja maszyn i urządzeń mechanicznych 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Podstawy budowy urządzeń dla procesów cieplnych 5 20 0 20 10 0 50 sylabus
   Podstawy budowy urządzeń dla procesów mechanicznych 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Pompy, sprężarki, wentylatory 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Projektowanie systemów mechanicznych 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Transport ciepła i masy 5 20 0 20 10 0 50 sylabus
∑=20
KierunkoweObowiązkowe Angielska terminologia techniczna w inżynierii mechanicznej 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Podstawy automatyki i robotyki 5 20 0 20 0 0 40 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 3 0 0 0 20 0 20 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObowiązkowe z możliwością wyboru Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 3 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty do wyboru 4b 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Przedmioty do wyboru 6 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Automatyzacja systemów mechanicznych 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Budowa i utrzymanie systemów mechanicznych 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Gospodarka energetyczna 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Konstrukcja maszyn i urządzeń mechanicznych 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
   Maszyny i aparaty dla procesów przemysłowych 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne 3 10 0 20 0 0 30 sylabus
∑=25
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny C 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Technologie przemysłu chemicznego i spożywczego 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Transfer technologii 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Wytwarzanie i użytkowanie energii 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
 Obowiązkowe Miernictwo i systemy pomiarowe 3 10 0 10 0 0 20 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=