Program Wydział Rok akademicki Stopień
Architektura Wydział Architektury 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Architektura Dziekan ds.studiów

Cele:

http://www.arch.pw.edu.pl

Warunki przyjęć:

Rekrutacja na studia I-go od r.ak. 2015/2016 na Wydziale Architektury odbywa się na kierunek Architektura http://www.arch.pw.edu.pl/kandydaci

Efekty kształcenia


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceJęzyki obce Język obcy 1a 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 1b 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowy Propedeutyka teorii architektury 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki informacyjne (ECDL) 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa Materiałoznawstwo 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Historia architektury i urbanistyki Historia Architektury Powszechnej 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Elementy projektowania 7 0 0 0 72 0 72 sylabus
 Sztuk plastycznych i technik warsztatowych Rysunek odręczny 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=21
Podstawowy Elementy matematyki i geometrii 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Mechaniki budowli Mechanika budowli 1 3 15 10 5 0 0 30 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceJęzyki obce Język obcy 2a 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 2b 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowy Architektura krajobrazu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Teoria architektury 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa Budownictwo 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Historia architektury i urbanistyki Historia Architektury Powszechnej 2 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Projektowanie wstępne 7 0 0 0 72 0 72 sylabus
 Sztuk plastycznych i technik warsztatowych Architektoniczny rysunek warsztatowy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=23
PodstawowyMechaniki budowli Mechanika budowli 2 3 15 10 5 0 0 30 sylabus
∑=3
Praktyki Ćwiczenia terenowe (inwentaryzacja) 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka inwentaryzacyjna 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceJęzyki obce Język obcy - egzamin 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Język obcy 3a 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Język obcy 3b 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Kierunkowy Cyfrowe techniki geometryczne 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Historia sztuki i cywilizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria architektury 2 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa Budownictwo 2 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Historia architektury i urbanistyki Architektura polska 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Konstrukcji budowlanych Konstrukcje 1 3 15 25 5 0 0 45 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Projekt architektoniczny 1 7 0 0 0 72 0 0 sylabus
 Projektowania urbanistycznego Elementy kompozycji urbanistycznej 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
 Sztuk plastycznych i technik warsztatowych Malarstwo i grafika architektoniczna 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Projekt wnętrz 5 15 0 0 48 0 63 sylabus
   Teoria architektury 3 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa Kształtowanie detalu budowlanego 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Historia architektury i urbanistyki Architektura polska 2 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Konstrukcji budowlanych Konstrukcje 2 4 15 25 5 0 0 45 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Projekt architektoniczny 2 7 0 0 0 72 0 72 sylabus
 Projektowania urbanistycznego Wprowadzenie do urbanistyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Sztuk plastycznych i technik warsztatowych Rzeźba, model i rysunek analityczny 2 0 10 20 0 0 30 sylabus
∑=28
Praktyki Ćwiczenia terenowe (budowa) 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka budowlana 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Ekologia i technologie energooszczędne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia mieszkalnictwa i miasta 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria i praktyka projektowania 1 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Historia architektury i urbanistyki Architektura współczesna 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Historia budowy miast 1 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Konstrukcji budowlanych Projektowanie konstrukcji 5 15 0 0 48 0 63 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Projekt architektoniczny 3 8 0 0 0 84 0 84 sylabus
 Projektowania urbanistycznego Osadnictwo wiejskie 5 15 0 0 48 0 63 sylabus
∑=28
Podstawowy Fizyka budowli 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Konserwacja i modernizacja 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teoria i praktyka projektowania 2 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria urbanistyki 2 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Historia architektury i urbanistyki Historia budowy miast 2 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Instalacji budowlanych Instalacje budowlane i infrastruktura techn. 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Projekt architektoniczny 4 8 0 0 0 84 0 84 sylabus
 Projektowania urbanistycznego Projekt urbanistyczny 1 8 0 0 0 72 0 72 sylabus
∑=27
Praktyki Praktyka projektowa 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=3
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Seminarium wybieralne (technologia) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium wybieralne (teoria) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Urbanistyka współczesna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wykład wybieralny (technologia) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wykład wybieralny (teoria) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Ekonomiki procesu inwestycyjnego Ekonomika i realizacja inwestycji 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Projekt architektoniczny 5 10 0 0 0 96 0 96 sylabus
 Prawa budowlanego Prawo budowlane 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Projektowania urbanistycznego Projekt urbanistyczny 8 0 0 0 72 0 72 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Kierunkowy Seminarium dyplomowe interdyscyplinarne 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe promotorskie 5 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium wybieralne (historia/sztuka/dziedzictwo) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium wybieralne (projektowanie) 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wykład wybieralny (historia/sztuka/dziedzictwo) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wykład wybieralny (projektowanie) 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Etyki zawodu architekta Etyka zawodu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Podstaw projektowania architektonicznego Projekt dyplomowy inż. 15 0 0 0 10 0 10 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Programowe efekty kształcenia