Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2015/2016 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka Rada Wydziału

Cele:

Uzyskany podczas studiów zasób wiedzy obejmuje zrozumienie koncepcji i logiki rozwoju informatyki, znajomość metod, narzędzi i nowoczesnych technologii inżynierii oprogramowania oraz odkrywania wiedzy i wspomagania decyzji. Ponadto, w ramach specjalizacji, umożliwia poznanie technik optymalizacji, projektowania inteligentnych systemów sterujących, metod grafiki komputerowej lub niezawodności systemów informatycznych. Zdobyte w toku zajęć umiejętności fachowe obejmują zdolność identyfikacji i analizy wymagań stawianych systemom informatycznym, umiejętność projektowania architektury takich systemów oraz ich efektywnej implementacji. Absolwenci są dobrze przygotowani do pracy zespołowej, potrafią kierować pracą grupy oraz w twórczy sposób rozwiązywać problemy. Posiadają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów doktoranckich.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych
(Rozwiń)
Inżynieria systemów informatycznychPrzedmioty techniczne - podstawowe Algorytmy i struktury danych (I) 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe (I) 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zaawansowane programowanie w C++ 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
∑=17
Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne
(Rozwiń)
Systemy informacyjno-decyzyjnePrzedmioty techniczne - podstawowe Bezpieczeństwo systemów i sieci 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Synteza reguł decyzyjnych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wspomaganie decyzji 5 30 0 30 0 0 0 sylabus
   Bazy danych 1 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Biometryczna identyfikacja tożsamości 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody numeryczne (J) 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy badań operacyjnych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy optymalizacji 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Zarządzanie i harmonogramowanie procesów 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Programowanie równoległe i rozproszone 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=18
Kierunek: InformatykaPrzedmioty techniczne - podstawowe Bazy danych 2 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy sztucznej inteligencji 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Sieci komputerowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy operacyjne (I) 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=12
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych
(Rozwiń)
Inżynieria systemów informatycznychPrzedmioty techniczne - zaawansowane Analiza i projektowanie systemów informacyjnych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metody odkrywania wiedzy 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy rozproszone 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=13
Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne
(Rozwiń)
Systemy informacyjno-decyzyjnePrzedmioty techniczne - zaawansowane Decyzje w warunkach współzawodnictwa 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Rozpoznawanie obrazów i sygnałów mowy 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy adaptacyjne i uczące się 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=16
Kierunek: InformatykaPrzedmioty techniczne - zaawansowane Architektura i integracja systemów 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Logika dla informatyków 5 30 15 0 15 0 0 sylabus
   Metody eksploracji danych w odkrywaniu wiedzy 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Pracownia problemowa magisterska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych
(Rozwiń)
Inżynieria systemów informatycznychPrzedmioty techniczne - zaawansowane Data Mining 6 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Diagnostyka i niezawodność systemów komputerowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Inteligentne systemy informacyjne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Metody bioinformatyki 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Programowanie gier komputerowych 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Przestrzenne bazy danych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Systemy agentowe 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do eksploracji danych tekstowych w sieci WWW 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zaawansowane problemy baz danych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne
(Rozwiń)
Systemy informacyjno-decyzyjnePrzedmioty techniczne - zaawansowane Inteligentne systemy robotyczne 4 30 0 15 0 0 0 sylabus
   Optymalizacja we wspomaganiu decyzji 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
   Teoria kolejek 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
Kierunek: InformatykaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Doskonała praca zespołowa 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do zarządzania projektami 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Pracownia dyplomowa magisterska 8 0 0 0 6 0 90 sylabus
   Rozproszone systemy operacyjne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Specyfikacje formalne i programy funkcyjne 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane metody wytwarzania oprogramowania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria systemów informatycznych
(Rozwiń)
Inżynieria systemów informatycznychPrzedmioty techniczne - zaawansowane Pattern Recognition 6 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Kompresja danych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przetwarzanie cyfrowe obrazów 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Rozpoznawanie obrazów 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Systemy wiedzy 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wstęp do programowania aplikacji mobilnych 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
∑=6
Specjalność: Systemy informacyjno-decyzyjne
(Rozwiń)
Systemy informacyjno-decyzyjnePrzedmioty techniczne - zaawansowane Optymalizacja dyskretna i sieciowa 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Sieci neuronowe 5 30 0 0 30 0 0 sylabus
   Wieloagentowe systemy decyzyjne 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka 4 30 0 0 15 0 0 sylabus
Kierunek: InformatykaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Gospodarka rynkowa - studium europejskie 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
 Przedmioty techniczne - zaawansowane Grafy i sieci 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 10 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=