Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Elektronika i Telekomunikacja Rada Wydziału

Cele:

Celem zaocznych studiów inżynierskich jest wykształcenie absolwentów, którzy będą specjalistami z zakresie inżynierii komputerowej, technik multimedialnych lub teleinformatyki. Studia prowadzone są technikami mieszanymi (blended-learning) z przewagą technik wykorzystujących teleinformatyczne sposoby przekazywania wiedzy i kontaktu uczeń-nauczyciel. Studia stanowią element systemu kształcenia przez całe życie (LLL - Life Long Learning) i przeznaczone są przede wszystkim dla osób pracujących, lub z różnych powodów mających utrudnioną możliwość częstego przebywania na uczelni. Absolwenci specjalności Inżynieria Komputerowa są przygotowywani do projektowania, konstrukcji i twórczego wykorzystania systemów służących do przetwarzania informacji, tworzonych w oparciu o techniki komputerowe i mikroelektroniczne. Program specjalności zapewnia szerokie, ogólne wykształcenie w dziedzinie technik komputerowych oraz projektowania, wytwarzania i testowania układów i systemów elektronicznych w różnych zastosowaniach. Absolwenci specjalności Techniki Multimedialne są przygotowani do tworzenia i użytkowania systemów multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet. Systemy multimedialne obejmują w ogólności moduły pozyskiwania cyfrowych sygnałów, pochodzących ze źródeł naturalnych (np. mikrofony, kamery) lub sztucznie generowanych (np. synteza mowy, wirtualna rzeczywistość). Program specjalności zapewnia absolwentom ogólne wykształcenie w zakresie przetwarzania, analizy, transmisji, gromadzenia i prezentacji sygnałów multimedialnych. Absolwenci specjalności Teleinformatyka posiadają umiejętności związane z zastosowaniem informatyki w telekomunikacji, w szczególności są przygotowani do opracowywania nowych aplikacji i usług telekomunikacyjnych oraz utrzymywania i monitorowania sieci telekomunikacyjnych.

Warunki przyjęć:

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie wymaganych przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, po wcześniejszym złożeniu zapisu elektronicznego. O przyjęciu decyduje kolejność dostarczenie kompletu dokumentów. Limit miejsc przyjętych na studia wyznacza Rada Wydziału, po czym jest on zatwierdzany przez Rektora PW, zgodnie z Uchwałą 076/XLVIII Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22.05.2013. Dziekan może rozszerzyć limit lub zamknąć rekrutację w momencie, gdy liczba złożonych wniosków o przyjęcie przekracza limit. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi posiadać kwalifikacje IV stopnia (maturę).


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty informatyki - obowiązkowe Architektura systemów komputerowych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Programowanie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty podstawowe Matematyka 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 1 - Podstawy technologii informacyjnej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty informatyki - obowiązkowe Algorytmy i struktury danych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
 Przedmioty podstawowe Matematyka 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Fizyki 9 4 15 0 0 0 90 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 2 - Metody i narzędzia informatyki 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 1 - poziom A2 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty informatyki - obieralne Sieci komputerowe 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty informatyki - obowiązkowe Systemy operacyjne 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty kierunkowe wspólne Podstawy elektrotechniki i elektroniki 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty podstawowe Metody numeryczne 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Prawo gospodarcze 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty kierunkowe wspólne Przetwarzanie sygnałów 6 30 15 0 15 0 0 sylabus
   Technika cyfrowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Układy elektroniczne i technika pomiarowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 3 - Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 2 - poziom B1 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty informatyki - obieralne Programowanie obiektowe 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Bazy danych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   CAD w grafice inżynierskiej 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty kierunkowe obieralne Mikroelektronika 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Mikroprocesory i systemy wbudowane 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy telekomunikacji 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Podstawy ekonomii 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty kierunkowe obieralne Technika wysokich częstotliwości 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Techniki multimedialne 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Telekomunikacja optofalowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Projekt zespołowy 6 0 0 0 4 0 0 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 4 - Zaawansowane laboratorium kierunkowe 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
∑=21
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 3 - poziom B2 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Język angielski 4 - poziom C1 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty informatyki - obieralne Techniki internetu 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów komputerowych 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa i wizualizacja 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Inżynieria oprogramowania 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=10
Inżynieria komputerowaprzedmioty specjalności Algorytmy i bezpieczeństwo danych 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Systemy cyfrowe 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Układy scalone 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=18
Techniki Multimedialneprzedmioty specjalności Podstawy techniki dźwiękowej 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Urządzenia i systemy techniki dźwiękowej 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
Teleinformatykaprzedmioty specjalności Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Sieci następnej generacji 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Wstęp do programowania aplikacji mobilnych 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i Telekomunikacjadyplomowanie inżynierskie Praca dyplomowa inżynierska 15 0 45 45 45 0 135 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 praktyka zawodowa Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=23
Inżynieria komputerowaprzedmioty specjalności Metody sztucznej inteligencji 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=6
Techniki Multimedialneprzedmioty specjalności Technika obrazowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
Teleinformatykaprzedmioty specjalności Teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=