Program Wydział Rok akademicki Stopień
Energetyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Energetyka prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski

Cele:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki, a także wykształcenie umiejętności, umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii. Absolwent zna zagadnienia zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Studia obejmują przygotowanie absolwenta do uczenia się przez całe życie, formułowania opinii oraz dyskusji ze specjalistami i niespecjalistami. Absolwent ma ogólną wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Ma także wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo). Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze energetyki i nauk pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz udziałem w dużych zespołach. Zna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Ma wyrobione nawyki do ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

Informacje okreslino szczegółowo na stronach http://www.pw.edu.pl/Kandydaci lub www.meil.pw.edu.pl


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza Matematyczna I 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WF1WF Wychowanie fizyczne I 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES1_2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WF1WF Wychowanie fizyczne II 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Teoria Maszyn Cieplnych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Termodynamika II 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Termodynamika III 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana ciepła I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna III 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WF1WF Wychowanie fizyczne III 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy I 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Elektronika II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Maszyny Elektryczne I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika Płynów III 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Eksploatacji 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy Elektroenergetyki 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Spalanie Paliw Energetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana Ciepła II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
WF1WF Wychowanie fizyczne IV 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnościowe Laboratorium Chłodnictwa I 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Perspektywiczne technologie energetyki budynku 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teoria Chłodnictwa 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wentylacja i Ogrzewnictwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wymiana Ciepła III 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=12
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Marketing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nowoczesne Źródła i Konwersja Energii Odnawialnej 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   OZE w Mikroskali 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie CAD 3D z Elementami PLM 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia Wytwarzania Części Maszyn i Konstrukcji w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Marketing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   OZE w Mikroskali 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Projektowanie CAD 3D z Elementami PLM 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologia Wytwarzania Części Maszyn i Konstrukcji w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Nowoczesne Źródła i Konwersja Energii Odnawialnej 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki I 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=12
Język obcyJęzyk obcy Język obcy II 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Inteligentne Sieci Przesyłowe 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Kotły Energetyczne 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Turbiny Energetyczne 4 45 15 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne Systemy Energetyczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=14
WF1WF Wychowanie fizyczne V 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnościowe Budownictwo 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Energetyka Słoneczna Budynku 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Klimatyzacja 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Kriogenika 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Pompy Ciepła 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Wymienniki Masy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Energetyka Słoneczna 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium Cyfrowych Systemów Sterowania 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Podstawy Efektywności Energetycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pompy Ciepła 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Silniki Tłokowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Sterowanie Procesami Energetycznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie Ochrony Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne Siłownie Cieplne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Eksperci w Energetyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Cyfrowych Systemów Sterowania 2 0 0 15 15 0 30 sylabus
   Silniki Tłokowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sterowanie Procesami Energetycznymi 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Turbiny Gazowe i Układy GP w Energetyce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne Siłownie Cieplne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Energetyka Słoneczna 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Efektywności Energetycznej 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pompy Ciepła 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologie Ochrony Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zintegrowane Laboratorium Energetyki II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=15
Język obcyJęzyk obcy Język obcy III 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka Energetyczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 4 0 60 sylabus
∑=9
WF1WF Wychowanie fizyczne VI 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja
(Rozwiń)
Chłodnictwo i KlimatyzacjaSpecjalnościowe Automatyka i sterowanie w chłodnictwie, klimatyzacji i ogrzewnictwie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Czynniki robocze chłodnictwa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy i urządzenia klimatyzacyjne 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Technologia i systemy chłodnicze 2 0 30 0 0 0 0 sylabus
   Technologie i materiały w chłodnictwie 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Systemy i Urządzenia Energetyczne
(Rozwiń)
Systemy i Urządzenia EnergetycznePrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Energooszczędne Układy Pompowe 2 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pompy Wirowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Systemów Informatycznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Siłownie Wiatrowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Współczesne Metody Akumulacji Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Energetyczne Reaktory Jądrowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Montaż Urządzeń Energetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Informatyczne w Energetyce 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=13
Specjalność: Zrównoważona Energetyka
(Rozwiń)
Zrównoważona EnergetykaPrzedmioty obieralne Przedmioty obieralne 4 0 0 0 0 0 60 sylabus
   Energetyczne Reaktory Jądrowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Montaż Urządzeń Energetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Pompy Wirowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie Systemów Informatycznych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy Informatyczne w Energetyce 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Energooszczędne Układy Pompowe 2 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rynek energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Siłownie Wiatrowe 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Współczesne Metody Akumulacji Energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 20 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=