Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn prof. dr hab. inż. Jacek Rokicki

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 27 sylabus
   Analiza 1 7 30 45 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka inżynierska 4 15 30 0 0 0 27 sylabus
   Grafika Inżynierska 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   HES1_1 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Informatyka I 4 15 0 0 0 0 27 sylabus
   Materiały I 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Analiza II 8 45 45 0 0 0 54 sylabus
   Elektrotechnika 4 15 15 15 0 0 27 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Mechanika II 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Termodynamika I 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Elektronika I 4 15 15 15 0 0 18 sylabus
   Mechanika płynów I 5 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Termodynamika II 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD2 2 0 30 0 0 0 18 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Ekonomia 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   HES1_2 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Informatyka III 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Mechanika płynów II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Metoda elementów skończonych 4 30 0 15 0 0 27 sylabus
   Miernictwo i techniki eksperymentu 3 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania II 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Techniki wytwarzania II 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji III 2 0 0 15 0 0 9 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD3 3 0 30 0 0 0 18 sylabus
   Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Niezawodność i bezpieczeństwo 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn III 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn IV 2 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn V 2 0 0 0 0 0 9 sylabus
   Sterowanie w technice 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Technologia 3 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Technologie energetyczne 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria Maszyn Cieplnych 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Wymiana ciepła 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Aerodynamika I 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Biomechanika 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Czujniki i układy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Fizyka 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Gospodarka Energetyczna 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn VI 3 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Praca przejściowa 6 0 0 0 7 0 54 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 4 0 0 0 30 0 18 sylabus
   Źródła i przetwarzanie energii 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Energetyka Cieplna
(Rozwiń)
Energetyka CieplnaSpecjalnościowe Eksploatacja i sterowanie urządzeń energetycznych 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Kotły i wymienniki ciepła 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Pompy i Układy Pompowe 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Turbiny cieplne 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Komputerowe Metody Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Metody Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Obliczeniowa mechanika płynów 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Podstawy analizy niezawodności 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Turbiny cieplne 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Zintegrowane systemy CAD/CAM/CAE II 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Lotnictwo
(Rozwiń)
LotnictwoSpecjalnościowe Mechanika lotu 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Projektowanie statków powietrznych 2 15 0 0 15 0 18 sylabus
   Silniki lotnicze 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Wyposażenie pokładowe 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=8
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Napędy robotów 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy robotyki 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Technika Mikroprocesorowa 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Teoria sygnałów i systemów 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Filozofia 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Marketing 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 20 0 0 0 12 0 108 sylabus
∑=24
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=