Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn ?

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Materiały II 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Mechanika III 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Podejmowanie działalności gospodarczej 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Teoria sterowania 3 30 15 0 0 0 27 sylabus
   Termodynamika 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Wybrane zagadnienia matematyki 5 45 30 0 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji 3 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody programowania 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Fizyka I 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Mechanika IV 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Metoda elementów skończonych 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Metody numeryczne 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Miernictwo cieplno-przepływowe 2 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Probabilistyka 1 15 0 0 0 0 9 sylabus
   Systemy informatyczne zarządzania 2 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Technologia maszyn I 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Teoria przetwarzania sygnałów i identyfikacja 2 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Zaawansowane metody CAD/CAM/CAE 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Mechanika płynów III 4 30 15 0 0 0 27 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Energetyka Cieplna
(Rozwiń)
Energetyka CieplnaSpecjalnościowe Algorytmy i programy bilansów cieplnych 3 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Laboratorium maszyn i urzadzeń energetycznych 1 3 0 0 30 0 0 18 sylabus
   Odnawialne źródła energii 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Perspektywiczne technologie energetyczne 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Rynek energii 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=12
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoSpecjalnościowe Aerodynamika II 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Komputerowa analiza przepływów 4 15 0 30 0 0 27 sylabus
   Metody komputerowe w mechanice konstrukcji 3 15 0 30 0 0 27 sylabus
   Trybologia 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
∑=12
Specjalność: Lotnictwo
(Rozwiń)
LotnictwoSpecjalnościowe Aerodynamika II 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
   Optymalizacja konstrukcji lotniczych 3 30 0 0 15 0 27 sylabus
   Struktury kompozytowe 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy sterowania i zasilania silników 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Systemy sterowania lotem 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Aerodynamika II 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=12
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe Konstruowanie robotów 4 30 30 0 0 0 36 sylabus
   Systemy programowania robotów 4 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy sterowania automatycznego 4 15 30 0 0 0 27 sylabus
∑=12
KierunkoweObowiązkowe Fizyka II 3 15 15 0 0 0 18 sylabus
   Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa 2 30 0 0 0 0 18 sylabus
   Praca przejściowa 6 0 0 0 7 0 54 sylabus
   Technologia maszyn II 3 15 0 15 0 0 18 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 20 0 180 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 30 0 18 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=