Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Biomedyczna Wydział Mechatroniki 2013/2014 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Biomedyczna Prodziakan ds. Studiów, dr inż. Adam Styk, prodziekan.studia@mchtr.pw.edu.pl, +48 22 234 8456

Cele:

Absolwenci kierunku studiów INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA posiadają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej oraz inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwenci są przygotowani do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną. Absolwenci przygotowani są do pracy w: szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA na Wydziale Mechatroniki PW - na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki.


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES sem. 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Anatomia i fizjologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Języki programowania 6 30 0 0 15 0 75 sylabus
   Propedeutyka nauk medycznych 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=13
OgólneObowiązkowe Podstawy technik informacyjnych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Matematyka 1 - Algebra liniowa i analiza I 7 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Podstawy chemii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy chemii nieorganicznej i analitycznej 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=10
SzkoleniaSzkolenia Szkolenie BHP 0 30 0 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do informacji naukowej 0 0 30 0 0 0 2 sylabus
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Bioetyka 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Biochemia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Metrologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 1 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Matematyka II 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Materiałoznawstwo 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=15
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
∑=5
PodstawoweObowiązkowe Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Materiałoznawstwo laboratorium 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika i Wytrzymałość materiałów 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=21
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Biofizyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektronika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Elektrotechnika I 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy Automatyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obrazowania medycznego 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Radiologia 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Sygnały i systemy 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=26
Wychowanie FizyczneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Biomateriały 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektroniczna aparatura medyczna I 6 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Elektronika 2 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy Robotyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=19
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne sem. 5 6 30 0 0 0 0 45 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES sem. 6 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Biomechanika inzynierska 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Cyfrowe przetwarzanie obrazów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Implanty i sztuczne narządy 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   PRACOWNIA PROBLEMOWA 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=14
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne sem. 6 14 0 0 0 0 0 165 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Praktyka przeddyplomowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=18
ObieralneObieralne Przedmioty obieralne sem. 7 12 6 0 0 0 0 120 sylabus
∑=12
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=