Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechatroniki 2013/2014 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka brak

Cele:

do wypełnienia

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Zaawansowane algorytmy regulacji 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zdecentralizowane systemy sterowania 4 10 0 20 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Wariantowy 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaObowiązkowe Harmonogramowanie 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Integracja systemów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zaawansowane techniki programowania 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektem informatycznym 3 15 0 11 4 0 30 sylabus
∑=11
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiązkowe Dynamika mechanizmów wieloczłonowych 3 15 7 8 0 0 30 sylabus
   Serwonapędy elektryczne 3 18 0 9 45 0 30 sylabus
   Sterowanie napędów maszyn i robotów 3 15 0 6 9 0 30 sylabus
   Systemy wizyjne w robotyce 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=11
KierunkoweObowiązkowe Teoria sterowania 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=3
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Matematyka I - Metody numeryczne 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Przedmiot wariantowy - dwa do wyboru 8 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych 4 30 0 6 9 0 45 sylabus
   Modelowanie i symulacja urządzeń mechatronicznych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i metody optymalizacji 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Teoria i praktyka eksperymentu 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaObowiązkowe Identyfikacja układów dynamicznych 2 20 0 6 4 0 30 sylabus
   Metody diagnostyki urządzeń i procesów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaObowiązkowe Buisness Intelligence 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
 Wariantowe Wariantowy 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiązkowe Inteligentne systemy mobilne 3 20 0 10 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Wariantowy 1 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
HESHES HES 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Praca przejściowa 5 0 0 0 75 0 75 sylabus
∑=5
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 3 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Fizyka 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Matematyka dyskretna 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Systemy mechatroniczne 7 30 0 15 30 0 75 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka
(Rozwiń)
AutomatykaWariantowe Wariantowy 2 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wariantowy 3 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Specjalność: Informatyka przemysłowa
(Rozwiń)
Informatyka przemysłowaWariantowe Wariantowy 2 3 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Wariantowy 3 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObowiązkowe Nawigacja robotów mobilnych 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
 Wariantowe Wariantowy 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
HESHES HES 2 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
PodstawoweObieralne Przedmiot obieralny 4 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 0 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=