Program Wydział Rok akademicki Stopień
Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Ekonomia dr Barbara Felic

Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyka zawodowaPraktyka zawodowa Praktyki zawodowe 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
Przedmioty kierunkoweObieralne Przedmiot kierunkowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Ekonomia sektora publicznego 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Państwo a biznes 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Ekonomia menedżerska 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Teoria opodatkowania 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie strategiczne 4 8 16 0 0 0 24 sylabus
∑=14
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język angielski w ekonomii [English for Economics] 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Filozofia społeczna 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Prawo gospodarcze 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 16 0 0 0 16 sylabus
∑=8
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObowiązkowe E-biznes 3 8 16 0 0 0 24 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyka zawodowaPraktyka zawodowa Praktyki zawodowe 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
Przedmioty kierunkoweObieralne Przedmiot kierunkowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Polityka konkurencji 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Polityka przemysłowa 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Makroekonomia II 5 16 16 0 0 0 32 sylabus
   Modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych 4 16 8 0 0 0 24 sylabus
   Wnioskowanie statystyczne 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=14
Przedmioty kształcenia ogólnegoJęzyk obcy Język angielski w ekonomii [English for Economics] 2 0 16 0 0 0 16 sylabus
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObowiązkowe Controlling 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Zaawansowane finanse przedsiębiorstw 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Przedmioty kierunkoweObowiązkowe Ekonomia międzynarodowa 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Gospodarowanie kapitałem ludzkim 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Metody badań marketingowych 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw 4 8 16 0 0 0 24 sylabus
∑=13
Przedmioty kształcenia ogólnegoObowiązkowe Historia myśli ekonomicznej 4 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Audyt i kontrola zarządcza w jednostkach gospodarczych 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Zarządzanie sprzedażą 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
 Obowiązkowe Bankowość i ubezpieczenia 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
   Fuzje i przejęcia 3 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Optymalizacja obciążeń podatkowych 3 8 8 0 0 0 16 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Praktyka zawodowaPraktyka zawodowa Praktyki zawodowe 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
Specjalnościowe Ekonomia menedżerskaObieralne Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy logistyki w przedsiębiorstwie 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 16 0 0 0 0 16 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=