Program Wydział Rok akademicki Stopień
Lotnictwo i Kosmonautyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Lotnictwo i Kosmonautyka prof. nzw. dr hab. inż. Cezary Galiński

Cele:

Celem kształcenia na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze konstruktora lotniczego. Absolwenci mają też możliwość kontynuowania studiów na stopniu II – magisterskim. Mogą również uczestniczyć w dowolnych kursach i studiach podyplomowych. W trakcie studiów studenci otrzymują wykształcenie odpowiadające wymogom współczesnego przemysłu lotniczego oraz innych przemysłów o wysokim nasyceniu nowoczesną technologią. Wykształcenie to jest oparte na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, materiałoznawstwa, technologii lotniczych i kosmicznych, podstaw elektroniki i informatyki, (w tym CAD). Kształcenie odbywa się na czterech specjalnościach: Automatyka i Systemy Lotnicze, Kosmonautyka, Napędy Lotnicze i Statki Powietrzne. Studenci specjalności Kosmonautyka uzyskują podstawową wiedzę z zakresu budowy Wszechświata i Układu Planetarnego, ruchu sztucznych satelitów i ciał niebieskich, nawigacji satelitarnej, telekomunikacji satelitarnej, teledetekcji satelitarnej i medycyny kosmicznej oraz szczegółową wiedzę z zakresu budowy napędów rakietowych, rakiet kosmicznych, sztucznych satelitów i aparatury pomiarowej pracującej w warunkach kosmicznych. Studenci specjalności Statki Powietrzne są wszechstronnie przygotowywani do projektowania, konstruowania, badania i eksploatacji statków powietrznych. Otrzymują nowoczesną wiedzę inżynierską w zakresie projektowania aerodynamicznego struktur nośnych, kształtowania lotniczych struktur metalowych i kompozytowych oraz ich analizy wytrzymałościowej. Studenci specjalności Napędy Lotnicze uzyskują szeroką wiedzę w zakresie teorii spalania oraz projektowania, badania i eksploatacji różnego rodzaju napędów. Dotyczy to zarówno napędów lotniczych, jak i silników trakcyjnych i stacjonarnych. Studenci specjalności Automatyka i Systemy Lotnicze są przygotowywani do projektowania i pracy z urządzeniami automatyki i sterowania statków powietrznych takimi jak: układy sterowania, w tym sterowania automatycznego oraz układy pilotażowe i nawigacyjne. Otrzymują gruntowną wiedzę o nowoczesnych czujnikach pomiarowych, sposobach integracji sygnałów z tych czujników, zagadnieniach współdziałania pilota z systemami pokładowymi, a także metodach symulacji układów. Typowym miejscem pracy absolwentów studiów I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka na wydziale MEiL są biura konstrukcyjne firm lotniczych i kosmicznych. Po ukończeniu dodatkowych kursów absolwenci mogą również podejmować prace w liniach lotniczych oraz lotniczych organizacjach obsługowych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 11 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Filozofia wobec problemów współczesności. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Problemy cywilizacji zachodu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Algebra z geometrią 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Analiza Matematyczna I 7 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka Inżynierska I 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Grafika Inżynierska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka I 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Materiały I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona Środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne I 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 12 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Gospodarki Rynkowej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedsiębiorczość w praktyce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektrotechnika I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Informatyka II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechanika II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD I 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
WFWF Wychowanie fizyczne II 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Probabilistyka 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Systemy Pokładowe I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do techniki lotniczej i kosmonautycznej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wytrzymałość Konstrukcji II 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zapis Konstrukcji – CAD2 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Analiza matematyczna III 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika Płynów I 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy automatyki i sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=16
WFWF Wychowanie fizyczne III 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 12 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Aerodynamika I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Astronautyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektronika II 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Laboratorium Zintegrowane (LiK) 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Mechanika Lotu I 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania II 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Zespoły Napędowe I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zintegrowane Systemy CAD/CAM/CAE 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Elektronika I 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn II 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=5
WFWF Wychowanie fizyczne IV 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeSpecjalnościowe Aeromechanika Wiropłatów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Awionika 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Mechanika Nieba I 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Spalanie 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeNapędy Lotnicze Lotnicze Silniki Turbinowe 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Spalanie 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneSpecjalnościowe Aeromechanika Wiropłatów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Awionika 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 34 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budowa i Projektowanie Obiektów Latających I 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Materiały Lotnicze 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Lotu II 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Drgań i Aeroelastyczności 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn III 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Systemy Pokładowe II 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=19
WFWF Wychowanie fizyczne V 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeSpecjalnościowe Integracja Systemów Lotniczych 4 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Prawo Lotnicze 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Symulacja Układów Lotniczych 2 0 15 0 15 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaSpecjalnościowe Ewolucja Wszechświata i Badanie Układu Słonecznego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Spalania 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Mechanika Nieba II 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Napędy kosmiczne 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeNapędy Lotnicze Konstrukcja Silników Lotniczych I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium Spalania 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Lotnicze Silniki Tłokowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody Komputerowe w Spalaniu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneSpecjalnościowe Laboratorium Struktur Lotniczych 2 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Metoda Elementów Skończonych I 4 30 0 0 0 0 45 sylabus
   Prawo Lotnicze 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=7
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 56 4 0 4 0 0 0 0 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Budowa i Projektowanie Obiektów Latających II 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Eksploatacja statków latających 2 24 6 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja I Integracja Płatowca 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy Konstrukcji Maszyn VI 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Praktyki Inżynierskie 1 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=10
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa inżynierska 6 0 0 0 4 0 60 sylabus
∑=9
WFWF Wychowanie fizyczne VI 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Automatyka i Systemy Lotnicze
(Rozwiń)
Automatyka i Systemy LotniczeObieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalnościowe Ryzyko i Niezawodność w Lotnictwie i Kosmonautyce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Symulatory 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Kosmonautyka
(Rozwiń)
KosmonautykaObieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalnościowe Budowa Rakiet 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Medycyna Lotnicza i Kosmiczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy Budowy Statków Kosmicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=8
Specjalność: Napędy Lotnicze
(Rozwiń)
Napędy LotniczeNapędy Lotnicze Eksploatacja Silników Lotniczych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Konstrukcja Silników Lotniczych II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=8
Specjalność: Statki Powietrzne
(Rozwiń)
Statki PowietrzneObieralne Przedmioty obieralne S7 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Specjalnościowe Metoda Elementów Skończonych II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Ryzyko i Niezawodność w Lotnictwie i Kosmonautyce 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=8
HESHES HES 13 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawne działalności przedsiębiorstwa. 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo gospodarcze 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Metody Obliczeniowe Mechaniki Płynów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=