Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Budowa Maszyn mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48242627494, e-mail: d.chudzickai@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent specjalności Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn, dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; pracy w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwent specjalności Informatyzacja Wytwarzania posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych. Jest przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn; dobór materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; zarządzania pracą w zespole; koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Warunki przyjęć:

Świadectwo dojrzałości; konkurs na podstawie wyników egzaminu maturalnego


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zarządzanie środowiskiem i ekologia 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Przedmioty do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmioty do wyboru 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ergonomia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Komunikacja w działalności gospodarczej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy gospodarki rynkowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Socjologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
KierunkoweObowiązkowe Goemetria wykreślna 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
PodstawoweObowiązkowe Algebra liniowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika techniczna 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=18
Wychowanie FizyczneObowiązkowe z możliwościa wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
Zajęcia informacyjneObowiązkowe Przysposobienie biblioteczne 0 0 0 0 0 0 5 sylabus
   Zasady BHP i ochrona przeciwpożarowa 0 0 0 0 0 0 4 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Metrologia 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Rysunek techniczny i grafika komputerowa 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Mechanika techniczna 5 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Technologia informacyjna 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=18
Wychowanie FizyczneObowiązkowe z możliwościa wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Obróbka skrawaniem i obrabiarki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy programowania 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Rysunek techniczny i grafika komputerowa 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Technologie bezwiórowe 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=14
PodstawoweObowiązkowe Matematyka w inżynierii mechanicznej 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 5 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=12
Wychowanie FizyczneObowiązkowe z możliwościa wyboru Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Obieralny przedmiot wydziałowy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny A 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Energia w gospodarce narodowej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria informacji 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria systemów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ochrona przeciwpożarowa 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Ochrona środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Redakcja, edycja i formatowanie poprawnego komputeropisu 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe Podstawy elektrotechniki i elektroniki 5 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Technologia maszyn 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Termodynamika techniczna 6 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=21
PodstawoweObowiązkowe Wytrzymałość materiałów 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe Organizacja produkcji i zarządzanie jakością 3 15 0 15 15 0 45 sylabus
∑=3
Języki obceObowiązkowe z możliwością wyboru Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język angielski B2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język niemiecki B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Język rosyjski B1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObieralne Przedmiot obieralny B 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny C 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika układu pojazd-teren 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nowoczesne techniki w inżynierii powierzchni 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Transfer technologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytwarzanie i użytkowanie energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Maszyny cieplno-przepływowe 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy automatyki i robotyki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy eksploatacji technicznej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 6 30 30 0 15 0 75 sylabus
   Wybrane zagadnienia CAD 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=23
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObowiązkowe z możliwością wyboru Dynamika i sterowanie procesów przemysłowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Maszyny i aparaty dla procesów przemysłowych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Podstawy budowy urządzeń dla procesów cieplnych 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Podstawy budowy urządzeń dla procesów mechanicznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pompy, sprężarki, wentylatory 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Praca przejściowa 5 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=23
Specjalność: Maszyny i Automatyzacja - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Maszyny i Automatyzacja - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObowiązkowe z możliwością wyboru Diagnostyka i utrzymanie systemów mechanicznych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Konstrukcja maszyn i urządzeń mechanicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Praca przejściowa 5 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie systemów mechanicznych 6 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Wybrane zagadnienia CAE 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=23
KierunkoweObowiązkowe Angielska terminologia techniczna w inżynierii mechanicznej 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Miernictwo i systemy pomiarowe 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=7
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Inżynieria Maszyn i Procesów Energetycznych - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObieralne Przedmiot obieralny D 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Gospodarka energetyczna w zakładach przemysłowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie przemysłu chemicznego i spożywczego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 4 30 0 30 30 0 60 sylabus
   Maszyny i aparaty dla procesów przemysłowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy budowy urządzeń dla procesów cieplnych 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Specjalność: Maszyny i Automatyzacja - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej
(Rozwiń)
Maszyny i Automatyzacja - Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury PrzemysłowejObieralne Przedmiot obieralny D 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Identyfikacja i ocena stanu systemów mechanicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Programowanie mikrosterowników 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedsiębiorczość innowacyjna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
 Obowiązkowe z możliwością wyboru Automatyzacja systemów mechanicznych 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Diagnostyka i utrzymanie systemów mechanicznych 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Konstrukcja maszyn i urządzeń mechanicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=