Program Wydział Rok akademicki Stopień
Matematyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2016/2017 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Matematyka Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 1 8 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Algorytmy i podstawy programowania 4 15 15 30 0 0 60 sylabus
   Analiza matematyczna 1 10 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Elementy logiki i teorii mnogości 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Techniki ćwiczenia pamięci 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 2 6 30 30 15 0 0 75 sylabus
   Analiza matematyczna 2 9 4 5 0 0 0 135 sylabus
   Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka Dyskretna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algorytmy i struktury danych 5 30 30 15 0 0 75 sylabus
   Analiza matematyczna III 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne I 4 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Równania różniczkowe zwyczajne 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Topologia 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra i jej zastosowania * 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza zespolona I 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Fizyka I 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Język obcy 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
   Krótki kurs historii matematyki 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa * 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe cząstkowe * 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   PRAKTYKI (poza limitem punktów) 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Analiza funkcjonalna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka II 5 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Język obcy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Optymalizacja liniowa 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Procesy stochastyczne 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny I 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny kontynuowany * 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=29
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Modelowanie matematyczne 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne II, III i IV 12 6 6 0 0 0 180 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka matematyczna 1 5 30 30 15 0 0 75 sylabus
   Praca dyplomowa 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=23
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=