Program Wydział Rok akademicki Stopień
Informatyka Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Metody sztucznej inteligencji 2 4 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Reprezentacja wiedzy 6 45 0 0 30 0 75 sylabus
   Wstęp do algorytmów ewolucyjnych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=18
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Grafika komputerowa 2 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Modelowanie geometryczne 1 6 45 30 30 0 0 105 sylabus
   Projektowanie systemów CAD/CAM 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=18
Specjalność: Przetwarzanie i analiza danych
(Rozwiń)
Przetwarzanie i analiza danychWspólne Przedmiot obieralny 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przetwarzanie danych w językach R i Python 5 0 0 30 0 0 60 sylabus
   Statystyka obliczeniowa 5 0 0 30 0 0 60 sylabus
   Wstęp do uczenia maszynowego 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
∑=19
WspólneWspólne Algorytmy zaawansowane 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Fizyka 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Grafika komputerowa 3D 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Programowanie w LISP i PROLOG 5 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Sieci neuronowe 6 45 0 0 30 0 75 sylabus
∑=20
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Pracownia programowania VR 5 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Programowanie urządzeń sterowanych numerycznie 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Projektowanie środowiska wirtualnego 6 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=19
Specjalność: Przetwarzanie i analiza danych
(Rozwiń)
Przetwarzanie i analiza danychWspólne Fizyka 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Przetwarzanie danych w platformach Big Data 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Techniki wizualizacji danych 5 15 0 30 15 0 60 sylabus
   Warsztaty badawcze 4 15 0 15 20 0 60 sylabus
   Zaawansowane metody uczenia maszynowego 5 0 0 30 15 0 75 sylabus
∑=24
WspólneWspólne Programowanie matematyczne (tylko MSI i CC) 6 45 15 15 0 0 75 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia matematyki (blok obieralny) 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Metody Sztucznej Inteligencji
(Rozwiń)
Metody Sztucznej InteligencjiWspólne Przedmiot obieralny 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Specjalność: Projektowanie systemów CAD/CAM
(Rozwiń)
Projektowanie systemów CAD/CAMWspólne Przedmiot obieralny 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=10
Specjalność: Przetwarzanie i analiza danych
(Rozwiń)
Przetwarzanie i analiza danychWspólne Projekt zespołowy – budowa systemu analizy danych 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=10
WspólneWspólne Przedmiot obieralny 3 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej 16 0 0 0 0 0 180 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=