Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechatronika dr inż. Marcin Jasiński

Cele:

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: rozległa wiedza z przedmiotów podstawowych, interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn, przygotowanie do pracy w zespole, znajomość języka obcego, przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją pojazdów i maszyn roboczych, jak też wiedza praktyczna z realizowanej zgodnie z programem studiów praktyki dyplomowej. Absolwent Wydziału jest przygotowany do twórczej działalności z zakresu: projektowania; wytwarzania; bezpieczeństwa; eksploatacji urządzeń mechanicznych i mechatronicznych, a zwłaszcza: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych oraz dźwignic. Jest zdolny do podejmowania pracy zawodowej w dużych koncernach, w przedsiębiorstwach przemysłu samochodowego, kolejowego, maszynowego, w jednostkach projektowych, badawczo-naukowych, a także w średnich i małych firmach. Na kierunku Mechatronika studiów II stopnia są oferowane następujące specjalności: 1. Mechatronika pojazdów; 2. Mechatronika maszyn roboczych. 1) Specjalność Mechatronika pojazdów – w ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z rozproszonych systemów mechatronicznych pojazdów i maszyn roboczych; • zagadnień dotyczących akustyki struktur warstwowych, pojazdów i maszyn roboczych; komfortu użytkowania, wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania; • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych; • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i Liion, sperkondensatorów, ogniw paliwowych; • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko; • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. Absolwenci tej specjalności będą zaznajomieni od strony teoretycznej i częściowo praktycznej z najnowszymi technologiami i koncepcjami stosowanymi w: budowie pojazdów o napędzie hybrydowym, elektrycznym oraz związanej z nimi infrastruktury; akustyce struktur warstwowych, pojazdów i maszyn roboczych; wpływu środowiskowego infrastruktury drogowej i kolejowej zarówno ze względu na hałas jak i generowane drgania; związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. Pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką i robotyką. 2) Specjalność Mechatronika maszyn roboczych - w ramach tej specjalności, na studiach II stopnia, kształci się magistrów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zjawisk zachodzących w konstrukcjach nośnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich degradacji; • zagadnień związanych z modelowaniem i sterowaniem maszyn roboczych. • metod akumulowania energii w pojazdach elektrycznych i hybrydowych; • nowych technologii baterii elektrochemicznych NiMH i Liion, superkondensatorów, ogniw paliwowych; • optymalizacji konstrukcji napędów hybrydowych i elektrycznych oraz ich sterowania w celu minimalizacji strat energii, kosztów zakupu i eksploatacji, negatywnego oddziaływania na środowisko; • wykształcenia podstawowych umiejętności związanych z użytkowaniem maszyn do robót ziemnych; • poznania zasad analizy konstrukcji przestrzennych oraz umiejętności formułowania warunków brzegowych i analizy konstrukcji; • poznania problemów konwersji ciepło-dźwięk-elektryczność oraz umiejętność zaprojektowania silników termoelektrycznych. Uniwersalne kompetencje zawodowe wiedza z zakresu mechaniki i mechatroniki oraz biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi: Metoda Elementów Skończonych, systemy CAD/CAM, pojazdy hybrydowe, termoakustyka, umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień mechanicznych i mechatronicznych, sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdują zatrudnienie jako konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działów projektowych, eksploatacyjnych, dozoru technicznego w dużych i małych firmach oraz instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, modernizacją maszyn i urządzeń zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, robotów przemysłowych, linii technologicznych itp. Jako eksploatatorzy i diagności lub kierownicy serwisów maszyn roboczych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 1 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 dla specjalności 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Diagnostyka maszyn 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Metody numeryczne w mechanice 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Modelowanie systemów mechatronicznych 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Zintegrowane systemy wytwarzania 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=9
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka IV 4 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Mechanika ogólna III 5 30 30 0 0 0 40 sylabus
 Matematyka Analiza zespolona 4 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 15 15 0 0 0 20 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 3 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 dla specjalności 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów technicznych 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Modelowanie komputerowe w praktyce inżynierskiej 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Modelowanie maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Planowanie ruchu pojazdów autonomicznych 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 5 0 50 sylabus
   Sieci komputerowe 1 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Sterowanie i regulacja maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 20 sylabus
   Systemy czasu rzeczywistego 2 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Uszkodzeniowo zorientowane sterowanie układami dynamicznymi 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Zaawansowane metody analizy sygnałów i obrazów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Mechatronika Maszyn Roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika Maszyn RoboczychSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
Specjalność: Mechatronika Pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika PojazdówSpecjalnościowe Przedmiot obieralny 5 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 dla specjalności 2 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 15 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 20 sylabus
   Praktyka dyplomowa 4 0 0 0 45 0 75 sylabus
∑=22
OgólnePrzedmioty HES Podstawy prawa pracy 2 15 0 0 0 0 10 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 30 0 0 0 0 20 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=