Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Materiałowa Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

http://www.inmat.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=237

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy nauki o materiałach 1/ Fundamentals of Materials Science 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich/ Fundamentals of Engineering Balances Calculations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
OgólneObowiązkowy Ochrona własności intelektualnej i prawo pracy (HES)/ Intelectual Property Protection 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Chemia 1/ Chemistry 1 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1/ Physics 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska/ Engineering Graphics 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 1/ Mathematics 1 9 4 4 0 0 0 120 sylabus
   Technologia informacyjna/ Information Technology 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 1/ Foreign Language 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika/ Electrical Engineering and Electronics 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 2/ Fundamentals of Materials Science 2 5 45 0 30 0 0 75 sylabus
∑=7
OgólneObowiązkowy Komunikacja interpersonalna (HES)/ Communication 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Chemia - laboratorium/ Chemistry - Laboratory 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Fizyka 2/ Physics 2 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 2/ Mathematics 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 2/ Foreign Language 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Elektronowe właściwości materiałów/ Electronic Properties of Materials 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały metaliczne i metalurgia/ Metallic Materials and Metallurgy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika/ Mechanics 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Metody badań materiałów 1/ Methods of Materials Testing 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 3 - Laboratorium/ Fundamentals of Materials Science 3 - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 3/ Fundamentals of Materials Science 3 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Termodynamika/ Thermodynamics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji/ The Strength of Structures 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowy Chemia 2/ Chemistry 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 - Laboratorium / Physics 3 - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka/ Informatics 3 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3/ Mathematics 3 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 3/ Foreign Languages 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Inżynieria powierzchni/ Surface Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Korozja/ Corrosion 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metaliczne - obróbka cieplna/ Metallic Materials - Heat Treatment 5 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 4/ Fundamentals of Materials Science 4 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projektowanie części maszyn/ The Desing of Machine Parts 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa/ Material Expertise Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Sprężystość materiałów/ The Elasticity of Materials 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka kierunkowa/ Specialist Training 0 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=19
OBIERALNEObieralne HES 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Gry decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Integracja europejska – aspekty ekonomiczne i prawne (HES)/ Europen Integration 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych i przedsiębiorczość innowacyjna (HES)/ Business Planning 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawa cywilnego dla inżynierów (HES)/ Basis of Civil Law for Engineers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo działalności gospodarczej (HES)/ Economic Law 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa: Stopy metali kolorowych oraz materiały kompozytowe/ Material Expertise Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa: Stopy żelaza/ Material Expertise Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy społeczno-gospodarcze (HES)/ Socio-Economic Systems 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Fizyka ciała stałego/ Solid State Physics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4/ Mathematics 4 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim/ Materials Selection in Engineering Desing 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria powierzchni - Laboratorium/ Surface Engineering - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Kompozyty i techniki ich wytwarzania/ Composite Materials and Technology 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Korozja - Laboratorium/ Corrosion - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały polimerowe i ich przetwórstwo/ Polymers and Technology 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanizmy niszczenia materiałów/ The Mechanisms of Materials Destruction 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody badań materiałów 2/ Methods of Materials Testing 2 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Seminarium problemowe - Inżynieria powierzchni/ Surface Engineering Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania 1/ Manufacturing Technologies 1 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=25
OBIERALNEObieralne Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 5 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa i patentowa/ Scientific and Patent Information 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej/ Chemical and Process Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalizacja powłok z fazy gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie nowoczesnych stali/ Design of Modern Steel 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Recykling materiałów/ The Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe Obieralne - Inżynieria powierzchni: Inżynieria powierzchni powłok/ Surface Engineering Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe obieralne - Inżynieria powierzchni: Inżynieria powierzchni warstw wierzchnich/ Surface Engineering Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wstęp do enzymologii/ Introduction to Enzymes 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=5
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Kompozyty i techniki ich wytwarzania - Laboratorium/ Composite Materials and Technology - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały ceramiczne i metody ich wytwarzania/ Ceramic Materials and Technology 4 45 0 15 0 0 60 sylabus
   Materiały polimerowe i ich przetwórstwo - Laboratorium/ Polymers and Technology - Laboratory 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Mechanizmy niszczenia materiałów - Laboratorium/ The Mechanisms of Materials Destruction - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody badań materiałów 3/ Methods of Materials Testing 3 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projektowanie inżynierskie/ Desing Engineering 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów / The Mechanisms of Materials Destruction Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy zarządzania/ Management Systems 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania 2/ Manufacturing Technologies 2 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=22
OBIERALNEObieralne Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Dobór materiałów w oparciu o kryteria ekologiczne/ Material Selection Based on Ecological Criteria 1 15 0 15 0 0 15 sylabus
   Gry decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej/ Chemical and Process Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kierowanie zespołem pracowników (HES)/ Personnel Team Management 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Krystalizacja powłok z fazy gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne tworzywa ceramiczne/ Modern Ceramic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych i przedsiębiorczość innowacyjna (HES)/ Business Planning 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawa cywilnego dla inżynierów (HES)/ Basis of Civil Law for Engineers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji / Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projekt badawczy/ Research Project 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie nowoczesnych stali/ Design of Modern Steel 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Protokół dyplomatyczny/ Etiquette of Diplomacy 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Recykling materiałów/ The Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów: Procesy degradacji materiałów ze stopów metali nieżelaznych w warunkach eksploatacji/ The Mechanisms of Materials Destruction Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów: Procesy degradacji materiałów ze stopów na osnowie żelaza w warunkach eksploatacji /The Mechanisms of Materials Destruction Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Sztuka prezentacji, sposoby komunikacji interpersonalnej/ Art of Presentation, Methods of Interpers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do enzymologii/ Introduction to Enzymes 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii materiałów/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=6
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Praca inżynierska/ Bachelor of Science Thesis 15 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe - Dobór materiałów/ Materials Selection Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=20
OBIERALNEObieralne Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej/ Chemical and Process Engineering 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalizacja powłok z fazy gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne tworzywa ceramiczne/ Modern Ceramic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie nowoczesnych stali/ Design of Modern Steel 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przygotowanie i realizacja produkcji z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i roli inżyniera w przedsiębiorstwie branży mechanicznej/ Preparing Production Using Advanced Technologies and Including Role of the Engineer in Manufacturing Enterprises Today and Tomorrow 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Recykling materiałów/ The Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Dobór materiałów w projektach mechanicznych/ Material Selection in Mechanical Design Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Dobór materiałów w zaawansowanych projektach inżynierskich /Material Selection in Engineering Design Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii materiałów /Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=