Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Mechatroniki 2013/2014 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Mechatronika dr inż. Adam Styk

Cele:

Absolwenci studiów na kierunku mechatronika posiadają wiedzę z zakresu synergicznej fuzji techniki mechanicznej i elektronicznej uzupełnionej o elementy informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Posiadają umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego do projektowania i wytwarzania zaawansowanych urządzeń mechatronicznych. Umiejętności te wzbogacone są o znajomość technik programowania pozwalających na opracowanie własnych, prostych aplikacji oraz programowania sterowników logicznych jak również wykorzystywania sieci komputerowych przy eksploatacji i do projektowania układów mechatroniki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji. Absolwenci są przygotowani do eksploatacji, uruchamiania i projektowania urządzeń mechatronicznych w różnych zastosowaniach. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu nowoczesnych technologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku mechatronika lub innych kierunkach pokrewnych.

Warunki przyjęć:

Przyjęcie na Wydział Mechatroniki PW wspólne na kierunki AUTOMATYKA i ROBOTYKA oraz MECHATRONIKA + na podstawie konkursu matur wg Zasad uchwalanych przez Senat PW na dany rok akademicki. Wybór kierunku po II semestrze studiów.


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Podstawy ekonomii 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Grafika inżynierska I 3 12 0 0 13 0 25 sylabus
   Matematyka I 10 34 40 0 0 0 74 sylabus
   Materiałoznawstwo 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy metrologii 5 30 0 30 0 0 50 sylabus
   Propedeutyka informatyki 3 25 0 0 0 0 25 sylabus
∑=23
SzkoleniaSzkolenia Szkolenie BHP 0 4 0 0 0 0 0 sylabus
   Wprowadzenie do informacji naukowej 0 0 30 0 0 0 2 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Fizyka I 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska II 3 0 0 0 25 0 25 sylabus
   Matematyka II 6 22 34 0 0 0 56 sylabus
   Mechanika ogólna 5 25 25 0 0 0 50 sylabus
   Wstęp do technik komputerowych 2 13 0 12 0 0 25 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego I - z 5 13 0 25 0 0 38 sylabus
∑=24
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Fizyka II 4 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka III 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych I 3 12 0 0 15 0 27 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania I 3 20 0 15 0 0 35 sylabus
   Wytrzymałość materiałów 5 15 25 0 0 0 50 sylabus
   Zasady programowania strukturalnego II -z 3 0 0 0 12 0 12 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Elektronika i technika mikroprocesorowa I 2 18 0 0 0 0 18 sylabus
   Elektrotechnika I 3 26 12 0 0 0 38 sylabus
   Fizyka III 2 0 0 0 0 0 20 sylabus
   Podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych II 5 26 0 0 25 0 63 sylabus
   Podstawy Technik Wytwarzania II 4 30 0 0 25 0 55 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Elektronika i technika mikroprocesorowa II 4 32 0 25 0 0 57 sylabus
   Elektrotechnika II 2 0 0 12 0 0 12 sylabus
   Metrologia techniczna 3 15 0 15 0 0 25 sylabus
   Miernictwo elektryczne 3 13 0 12 0 0 25 sylabus
   Podstawy automatyki I 5 37 13 0 0 0 50 sylabus
   Teoria drgań 3 15 10 0 0 0 25 sylabus
∑=20
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Urządzenia mechatroniczne
(Rozwiń)
Urządzenia mechatroniczneObowiązkowe Napędy urządzeń mechatronicznych 5 12 0 12 10 0 34 sylabus
∑=5
HESHES HES 2 0 20 0 0 0 20 sylabus
∑=2
Język ObcyJęzyk Obcy Język Obcy 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Elektronika i technika mikroprocesorowa III 3 0 0 30 0 0 28 sylabus
   Optomechatronika 3 25 0 12 0 0 37 sylabus
   Podstawy automatyki II 3 0 0 0 0 0 25 sylabus
   Robotyka 3 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Zarządzanie jakością 2 15 0 0 10 0 25 sylabus
   Praktyka przeddyplomowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=14
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Urządzenia mechatroniczne
(Rozwiń)
Urządzenia mechatroniczneObowiązkowe Aparatura w systemach zapewnienia jakości 4 24 0 18 0 0 42 sylabus
   Elektroniczne techniki pomiarowe 3 10 0 8 0 0 18 sylabus
   Podstawy fotoniki I 5 36 0 0 0 0 36 sylabus
   Projektowanie zespołów elektronicznych 3 12 0 0 12 0 24 sylabus
   Systemy zapewnienia jakości 3 14 0 8 0 0 22 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki I 4 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Urządzenia i systemy produkcyjne 4 25 0 0 0 0 25 sylabus
   Urządzenia technologiczne elektroniki I 2 12 0 0 0 0 12 sylabus
   Współczesne narzędzia wspomagania projektowania 4 0 0 10 10 0 20 sylabus
∑=32
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Urządzenia mechatroniczne
(Rozwiń)
Urządzenia mechatroniczneObowiązkowe Eksploatacja urządzeń mechatronicznych 4 12 0 0 8 0 20 sylabus
   Nieniszczące badania materiałów 3 10 0 8 0 0 18 sylabus
   Podstawy fotoniki II 2 0 0 12 0 0 12 sylabus
   Technologia Urządzeń Mechatroniki II 3 0 0 25 0 0 25 sylabus
   Technologia wyrobów elektronicznych 5 25 0 12 0 0 37 sylabus
   Urządzenia technologiczne elektroniki II 3 0 0 12 0 0 12 sylabus
∑=20
PodstawoweObowiązkowe Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 25 0 0 0 25 sylabus
∑=17
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=